Nowy WITNESS HORIZON 21.0 PL

Z przyjemnością informujemy, że najnowsza wersja symulacji WITNESS Horizon 21.0 PL jest już dostępna na portalu klientów MyLanner.

Wersja 21.0 daje użytkownikowi nowe opcje do zarządzania grafiką oraz wizualizacji danych bezpośrednio w modelu. Dodatkowo powiększyliśmy pakiet nowych elementów o gotowe struktury budynków hal produkcyjnych, administracyjnych i szpitali do szybkiego modelowania otoczenia symulowanego procesu. W najnowszej wersji Witness Horizon udoskonaliliśmy również dostęp do zaplecza Help Desk i aktywacji licencji oprogramowania online. 

Każda z nowych wersji oprogramowania jest rozwijana z uwzględnieniem sugestii naszych klientów dając gwarancję dostarczenia efektywnego narzędzia niezbędnego do optymalizacji procesów, zwiększenia ich produktywności, obniżenia kosztów i umocnienia pozycji lidera w erze cyfrowej transformacji...

 

 

Nowe sposoby wizualizacji danych w modelach

Wersja 21.0 wprowadza nowy element z obszaru modelowania zmiennych - Tabelę Danych. Dzięki  nowej ulepszonej funkcjonalności zarządzania danymi bezpośrednio w modelu Tabela Danych umożliwia zdefiniowanie złożonych struktur danych, powiązanych z zewnętrznymi źródłami i wizualizowanych przez nowe, udoskonalone konfigurowalne mapy. Dzięki nowym elementom tabeli danych użytkownik może łatwo przełączać się między różnymi typami wykresów i jednocześnie wyświetlać wiele danych dbając zarówno o ich atrakcyjną formę jak i czytelność wykresów.

1018-chartside.jpg.png

Dodatkowe zestawy elementów projektanta

1015-factory.png

Nowa wersja pozwala użytkownikowi na dostęp do nowych elementów projektanta budynków produkcyjnych i usługowych. Nowe obiekty zawierają wiele najczęściej używanych struktur 2D/3D, które mogą uatrakcyjnić wygląd modeli symulujących procesy produkcyjne, łańcucha dostaw, zaplecza usługowego, szpitali, biur call center i wielu innych.

Bardzo łatwo wgrywamy model budynku za pomocą tylko jednego kliknięcia :) 

Automatyczne licencjonowanie

W wydaniu Witness Horizon 21.0 uruchomiliśmy usługę Automated Licensing Service. Dzięki niej użytkownik może sam zarządzać licencją oszczędzając czas i sprawując pełną kontrolę nad własnym pakietem licencji i usługami wsparcia technicznego..

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z naszym biurem lub odwiedzenie portalu my.lanner.com , aby pobrać najnowsze wydanie Witness i obejrzeć filmy instruktażowe.