APLIKACJE Firmy 4.0 Generacji

INTELIGENTNY PLANISTA PRODUKCJI
IPO_1m1.JPG
IPO to innowacyjny system adaptacyjnego planowania produkcji w czasie rzeczywistym, spełniający wysokie standardy Fabryki 4.0 generacji. 

IPO analizuje procesy zachodzące w procesie produkcji w czasie rzeczywistym i na bieżąco aktualizuje plany produkcyjne dopasowując je do aktualnego stanu zamówień, obciążenia pracowników, procesów oraz stanów magazynowych produktów i surowców.

Niezrównana łatwość z jaką system przejmuje zadania planisty pozwala lepiej zagospodarować ponad 80% cennego czasu kadry kierowniczej, która od tej pory będzie mogła skupić się na działaniach tworzących wartość dodaną, a nie na ciągłym "gaszeniu pożarów" nie mającym wiele wspólnego z zarządzaniem biznesem w XXI wieku.

Jak działa IPO

System inteligentnego planowania produkcji IPO działa w oparciu o zaawansowane algorytmy Sztucznej Inteligencji które analizują:

 • bieżące priorytety, wolumeny i terminy zamówień

 • bieżące obciążenie maszyn i urządzeń

 • bieżącą dostępność i zadania pracowników

 • aktualny poziom wykorzystania logistyki wewnętrznej

 • poziomy zapasów

 • tempo zachodzących zmian w czasie rzeczywistym

 • poziom wykorzystania personelu

 • aktualny czas wykonywania zaplanowanych zadań

 • ... i wiele innych dowolnie konfigurowalnych parametrów


by w efekcie na bieżąco modyfikować i optymalizować plany produkcyjne zapewniające maksymalną efektywność.
IPO_3.jpg
IPO_2.jpg

Przydzielanie Zleceń Pracy

System jest tak pomyślany by zapewnić całkowicie automatyczne zarządzanie procesem poprzez inteligentne przydzielanie zadań pracownikom obejmujących:

 • rodzaj zamówienia

 • opis szczegółów zaplanowanej operacji

 • określenie czasu trwania zadania

 • miejsce pobrania komponentów

 • miejsce dostawy gotowych wyrobów

 • termin zakończenia operacji

 • ...oraz innych parametrów


Dzięki temu narzędziu zarówno system, pracownik jak i kadra zarządzająca mogą na bieżąco śledzić postęp realizacji planu produkcji dla całego obszaru produkcyjnego i w razie problemów podejmować natychmiastowe działania zaradcze.

Przewaga konkurencyjna

System IPO gwarantuje takie zaplanowanie zadań by optymalnie wykorzystać potencjał pracowników, środków trwałych oraz kapitału obrotowego przedsiębiorstwa.

Zdecydowanej poprawie ulegnie jakość zarządzania przedsiębiorstwem poprzez:
 • optymalne decyzje i plany produkcyjne

 • uwolnienie 80% czasu kierownictwa poświęcanego na układanie grafików pracy

 • stały dostęp do aktualnych danych o postępie prac i statusie procesów

 • automatyczną reakcję systemu na zakłócenia i awarie

 • bieżącą informację na temat terminów i kosztów realizacji zleceń

 • możliwość skupienia się na prawdziwych problemach związanych z technologią, jakością i motywowaniem personelu


Zdecydowanej poprawie ulegną wskaźniki finansowe przedsiębiorstwa dzięki:
 • zmniejszeniu poziomu zapasów

 • zmniejszeniu poziomu produkcji w toku

 • eliminacji przestojów

 • optymalnej sekwencji przezbrojeń, mycia, dezynfekcji i czyszczenia linii
 • lepszej organizacji pracy personelu

 • eliminacji straty czasu na układanie nieefektywnych planów produkcyjnych

 • optymalnemu wykorzystaniu całego potencjału przedsiębiorstwa

 • optymalnej koordynacji działań słuźb Utrzymania Ruchu z Planem Produkcji

Witness-Simulation-7.JPG

Planowanie w Fabryce 4.0 Generacji

_____

SYSTEM IPO jest tak pomyślany by można było w nim odwzorować dowolne procesy klienta bez względu na ich poziom komplikacji i rozmiary. System potrafi zarządzań każdym rodzajem procesu wytwarzania lub realizacji usług np.:  

 • Produkcja jednostkowa / zlecenie jednostkowe

 • Produkcja małoseryjna / zlecenie małoseryjne 

 • Produkcja seryjna dla Miksu Dużych/Małych Zleceń

 • Produkcja Masowa

 • Montaż Stanowiskowy

 • Linie Produkcyjne

 • Gniazda

 • Produkcja Potokowa

 • ... inne

 
Jeżeli są Państwo zainteresowani prezentacją możliwości SYSTEMU IPO w dużej, średniej lub małej firmie prosimy o kontakt lub skorzystanie z poniższego linku i przesłanie do nas zgłoszenia.