NARZĘDZIA

Aplikacje Inżyniera Procesu

OEE Benchmark Analyser

Intuicyjna aplikacja na popularne smartfony do szybkiego obliczania podstawowych wskaźników procesowych oraz oceny i porównania indywidualnych wskaźników efektywności procesu do najlepszych wyników firm będących liderami w swoich branżach.


Dzięki OEE Benchmark Analyser obliczysz:

 • OEE - całkowitą efektywność procesu
 • OA - dostępność operacyjna urządzeń
 • Q - jakość procesu
 • P - wskaźnik wykorzystania urządzeń
 • MTBF - średni czas między awariami
 • MTTR - średni czas usuwania awarii
Wystarczy jedno kliknięcie w ekran smartfona by dowiedzieć się na jakim poziomie doskonałości jest badany proces porównując własne wyniki do najlepszych firm w kilkunastu branżach.


Aplikacja działa na smartfonach z systemem Android.

Smatphone-OEE-m2.png
Image

D-VSM    DYNAMICZNE  MAPOWANIE STRUMIENIA  WARTOŚCI

Gotowa do użycia dynamiczna mapa procesu do prowadzenia eksperymentów symulacyjnych przez każdego adepta Lean Manufacturing do balansowania 4 operacji procesowych.

Analizujemy za pomocą komputera w sposób dynamiczny proces, dokładnie tak jak przebiega on w rzeczywistości, a nie statyczny rysunek na papierze przedstawiający jedynie „martwy” - uśredniony stan procesu.

100 x lepiej i szybciej doskonalimy proces wyciągając wnioski w oparciu o ocenę rzeczywistych wartości, a nie danych uśrednionych, jak ma to miejsce przy „papierowym” statycznym VSM.

Layout Optymizer

Proste narzędzie do błyskawicznego ustalania optymalnego layoutu stanowisk pracy pod kątem kosztów wytwarzania. Ten prosty model oferuje wiele niecodziennych możliwości:

 • Możemy natychmiast obserwować i oceniać wyniki proponowanych zmian, bez konieczności przeprowadzania kosztownych eksperymentów na „żywym procesie”.

 • Widzimy natychmiast efekty naszych działań, potencjalne „wąskie gardła”, rosnące zapasy i niewykorzystane zasoby, spodziewany lead time, straty i charakterystykę obciążeń.

 • Możemy zaplanować idealny layout działający od razu bez strat i po optymalnych kosztach.


Każdy z obiektów można dowolnie zmieniać, edytować i dobierać jego właściwości. 

Od tej pory problem optymalnego układu stanowisk macie Państwo rozwiązany :)
Image
Image

Optymizer Sekwencji Przezbrojeń

To proste narzędzie pozwala bardzo łatwo określić optymalną pod kątem czasu produkcji sekwencję przezbrojeń dla kilku produktów.


 • Definiujemy optymalną sekwencję przezbrojeń tak by maksymalnie skróć czas realizacji zleceń produkcyjnych.

 • Ograniczamy straty surowców i komponentów

 • Osiągamy krótsze czasy realizacji zlecenia bez żadnych dodatkowych kosztów

 • Optymalnie wykorzystujemy dostępne zasoby i zmniejszamy koszty


Line Balance Optimizer

Za pomocą tego prostego w obsłudze programu możemy....

 

 • natychmiast zdefiniować optymalne zasoby i podział operacji pomiędzy różnymi stanowiskami

 • zrezygnować z  konieczności przeprowadzania kosztownych eksperymentów na „żywym procesie”

 • zidentyfikować  „wąskie gardła” w przepływie strumienia tworzenia wartości

 • zdefiniować potencjalne rezerwy czasowe możliwe do wykorzystania w poszczególnych operacjach

 • optymalnie rozłożyć obciążenia skracając Lead Time i zmniejszyć koszty jednostkowe

Line-Balance-Lpt.png
Flow-Simulation.jpg

JIS - POZIOMOWANIE ZAMÓWIEŃ

Za pomocą tego prostego narzędzia możemy zdefinować optymalną sekwencję zamówień tak by zeralizować je w jak najniższych kosztach.

 • Możemy natychmiast zdefiniować optymalną sekwencję i wielkość serii produkcyjnej tak by wyprodukować listę zleceń bez opóźnień i po jak najniższych kosztach

 • Śledzimy poziomy zapasów i WIP

 • Osiągamy wskaźnik OTIF Realizacji Zamówień na poziomie 99.99%


W efekcie optymalnie wykorzystujemy dostępne zasoby i zmniejszamy koszty zapasów.

Wymagania Systemowe

_____

Oprogramownie działa na wszystkich systemach PC spełniających poniższe minimalne wymagania sprzętowe:

 • Procesor: Intel® lub AMD® - Zegar procesora 2GHz (rekomendowane wartości wyższe)
 • Systemy Windows: Windows 10, Windows 8.1*, Windows 8, Windows 7 SP1, Windows Vista SP2, Windows Server 2012 R2*, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2003 SP2
 • Pamięć: 2GB RAM (>4GB zalecane)
 • SSD/Dysk Twardy: 1GB wolnego miejsca
 • Ekran: rozdzielczość 1024x768 (zalecana wyższa)
 • Karta graficzna: WITNESS wymaga akceleratora karty graficznej. Firma Lanner rekomenduje stosowanie kart graficznych NVIDIA na których testowano i rozwijano funkcje WITNESS 3D. Inne karty graficzne mogą być również stosowane. Zalecane rozszerzenia to NVIDIA GeForce© z co najmniej 2GB  RAM lub seria NVIDIA® Quadro® dla uzyskania optymalnych efektów. Ponieważ rynek kart graficznych ciągle się rozwija prosimy o kontakt z naszym biurem w razie wątpliwości.
 • USB: program WITNESS może być instalowany z pendrive USB lub ściągnięty z  MyLanner Support Portal. Wejście USB jest wymagane przy zabezpieczeniu sprzętowym za pomocą klucza USB.


*  Dla Windows 8.1 i Windows Server 2012 należy zainstalować następujące dodatki - April 2014 Update (see KB 2919355) oraz Servicing Stack Update (see KB2919442).d (32 & 64 bit)

Uwaga - WITNESS Horizon nie będzie działał w systemie Windows XP