NARZĘDZIA

Aplikacje Smart Factory 4.0

OEE Benchmark Analyser

Intuicyjna aplikacja na popularne smartfony do szybkiego obliczania podstawowych wskaźników procesowych oraz oceny i porównania indywidualnych wskaźników efektywności procesu do najlepszych wyników firm będących liderami w swoich branżach.


Dzięki OEE Benchmark Analyser obliczysz:

 • OEE - całkowitą efektywność procesu
 • OA - dostępność operacyjna urządzeń
 • Q - jakość procesu
 • P - wskaźnik wykorzystania urządzeń
 • MTBF - średni czas między awariami
 • MTTR - średni czas usuwania awarii
Wystarczy jedno kliknięcie w ekran smartfona by dowiedzieć się na jakim poziomie doskonałości jest badany proces porównując własne wyniki do najlepszych firm w kilkunastu branżach.
Smatphone-OEE-m2.png
Image

Witness Digital Twin VSM 4.0  

Gotowa do użycia dynamiczna cyfrowa mapa procesu do prowadzenia eksperymentów symulacyjnych przez każdego adepta Lean Manufacturing do balansowania operacji procesowych na poziomie cyfrowym.

Analizujemy za pomocą bliźniaka cyfrowego w sposób dynamiczny proces, dokładnie tak jak przebiega on w rzeczywistości, a nie statyczny rysunek na papierze przedstawiający jedynie „martwy” stan procesu.

O wiele lepiej i szybciej doskonalimy proces wyciągając wnioski widząc jak nowe rozwiązanie będzie działało zanim je wdrożymy, a nie jak ma to miejsce przy „papierowym” statycznym VSM, kiedy o wszystkich błędach dowiemy się dopiero po wdrożeniu.
 

Witness Digital Twin Layout Optymizer

Bliźniak cyfrowy w formie  gotowej do użycia aplikacji do definiowania optymalnego rozkładu stanowisk pracy pod kątem kosztów wytwarzania i najkrótszego czasu lead time. Ta cyfrowa aplikacja oferuje wiele niecodziennych możliwości:

 • Możemy natychmiast obserwować i oceniać wyniki proponowanych zmian, bez konieczności przeprowadzania kosztownych eksperymentów na „żywym procesie”.

 • Widzimy natychmiast efekty naszych działań, potencjalne „wąskie gardła”, rosnące zapasy i niewykorzystane zasoby, spodziewany lead time, straty i charakterystykę obciążeń.

 • Możemy zaplanować idealny layout działający od razu bez strat i po optymalnych kosztach.

 • Każdy z obiektów można dowolnie zmieniać, edytować i dobierać jego właściwości. 


Od tej pory problem optymalnego układu stanowisk macie Państwo rozwiązany :)

Image
Image

Witness Optymizer Sekwencji Przezbrojeń

Ta gotow do użycia cyfrowa aplikacja pozwala bardzo łatwo określić optymalną pod kątem czasu produkcji sekwencję przezbrojeń dla kilku produktów.

 • Definiujemy optymalną sekwencję przezbrojeń tak by maksymalnie skróć czas realizacji zleceń produkcyjnych.

 • Ograniczamy straty surowców i komponentów

 • Osiągamy krótsze czasy realizacji zlecenia bez żadnych dodatkowych kosztów

 • Optymalnie wykorzystujemy dostępne zasoby i zmniejszamy koszty

Witness Line Balance Optimizer 4.0

Za pomocą tej prostej w obsłudze aplikacji możemy.... 

 • natychmiast zdefiniować optymalne zasoby

 • wdrożyć optymalny flexing  pomiędzy różnymi stanowiskami

 • zrezygnować z  konieczności przeprowadzania kosztownych eksperymentów na „żywym procesie”

 • zidentyfikować  „wąskie gardła” w przepływie strumienia tworzenia wartości

 • zdefiniować potencjalne rezerwy czasowe możliwe do wykorzystania w poszczególnych operacjach

 • optymalnie rozłożyć obciążenia skracając Lead Time i zmniejszyć koszty jednostkowe

Line-Balance-Lpt.png
Flow-Simulation.jpg

Witness JIS 4.0 - Cyfrowe POZIOMOWANIE ZAMÓWIEŃ

Za pomocą tej intuicyjnej aplikacji możemy szybko zdefinować optymalną sekwencję zamówień tak by zeralizować je w jak najniższych kosztach.

 • Możemy natychmiast zdefiniować optymalną sekwencję i wielkość serii produkcyjnej tak by wyprodukować listę zleceń bez opóźnień i po jak najniższych kosztach

 • Śledzimy poziomy zapasów i WIP

 • Osiągamy wskaźnik OTIF Realizacji Zamówień na poziomie 99.99%


W efekcie optymalnie wykorzystujemy dostępne zasoby i zmniejszamy koszty zapasów.

Wymagania Systemowe

_____

Oprogramownie działa na wszystkich systemach PC spełniających poniższe minimalne wymagania sprzętowe:

 • Procesor: Intel® lub AMD® - Zegar procesora 2GHz (rekomendowane wartości wyższe)
 • Systemy Windows: Windows 10, Windows 8.1*, Windows 8, Windows 7 SP1, Windows Vista SP2, Windows Server 2012 R2*, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2003 SP2
 • Pamięć: 2GB RAM (>4GB zalecane)
 • SSD/Dysk Twardy: 1GB wolnego miejsca
 • Ekran: rozdzielczość 1024x768 (zalecana wyższa)
 • Karta graficzna: WITNESS wymaga akceleratora karty graficznej. Firma Lanner rekomenduje stosowanie kart graficznych NVIDIA na których testowano i rozwijano funkcje WITNESS 3D. Inne karty graficzne mogą być również stosowane. Zalecane rozszerzenia to NVIDIA GeForce© z co najmniej 2GB  RAM lub seria NVIDIA® Quadro® dla uzyskania optymalnych efektów. Ponieważ rynek kart graficznych ciągle się rozwija prosimy o kontakt z naszym biurem w razie wątpliwości.
 • USB: program WITNESS może być instalowany z pendrive USB lub ściągnięty z  MyLanner Support Portal. Wejście USB jest wymagane przy zabezpieczeniu sprzętowym za pomocą klucza USB.


*  Dla Windows 8.1 i Windows Server 2012 należy zainstalować następujące dodatki - April 2014 Update (see KB 2919355) oraz Servicing Stack Update (see KB2919442).d (32 & 64 bit)

Uwaga - WITNESS Horizon nie będzie działał w systemie Windows XP