SZKOLENIA

Coaching & Rozwój Osobisty
Ludzie-31.JPG

Budowanie Kultury Coachingowej

Dobrze wdrożony coaching menedżerski to potężne narzędzie doskonalenia personelu w każdej nowoczesnej firmie.

W naszych programach coachingowych prezentujemy holistyczne podejście w procesie rozwoju pracowników pomagając odkrywać drzemiący w nich potencjał zarówno po stronie działań operacyjnych jak i samodoskonalenia w pokonywaniu własnych ograniczeń. 

Nasze metody szkoleniowe oparte są zarówno na sprawdzonych metodach coachingu 1:1 jak i najnowszych technikach team coachingu angażujących całkowicie uczestników w proces samodoskonalenia.

Podobnie jak w innych naszych programach rozwojowych pracowników tak i w projekcie coaching'owym dążymy do tego by rozwój pracownika przekładał się na realne zmiany w funkcjonowaniu biznesu, dające klientowi znaczne oszczędności i trwałą przewagę nad konkurencją.
 
Skontaktuj się z nami pisząc na adres biuro@amc.waw.pl

Wdrożenie Kultury Coachingu

_____

Wdrożenie kultury coachingowej ralizujemy w formie specjalnego projektu szkoleniowo-rozwojowego którym objęci zostają pracownicy średniego i wyższego szczebla zarządzania.

W trakcie programu wdrożeniowego dowiecie się Państwo jak:

 • określić cele coachingu

 • prowadzić rozmowę coachingową

 • wykorzystać coaching do rozwijania pracownika

 • wykorzystać coaching do rozwiązywania problemów

 • definiować cele indywidualne

 • definiować cele i prowadzić Team Coaching

 • wykorzystać coaching do doskonalenia całej organizacji

Skontaktuj się z nami pisząc na adres biuro@amc.waw.pl

Ludzie-11.JPG
Ludzie-91.JPG

Coaching Menedżerski

_____


Prowadzimy Coaching Menedżerki dla kierowników, dyrektorów i członków zarządów wg. sprawdzonego modelu biznesowego.

W trakcie serii sesji coachingowych pomożemy osiągnąć następujące cele:

 • określimy cele rozwojowe

 • zdefiniujemy silne i słane strony

 • zdefiniujemy zadania rozwojowe

 • rozwiążemy wiele codziennych problemów

 • nauczymy wykorzystywać coaching do doskonalenia siebie i całej organizacji

Skontaktuj się z nami pisząc na adres biuro@amc.waw.pl