SZKOLENIA

Lean Management w Firmie 4.0
AMC-Szkolenia-14.jpg
AMC-Szkolenia-18.jpg
Nasze szkolenia Lean Management na poziomie 4.0 realizowane są jedynie w formie warsztatów praktycznych w firmie klienta. Nie prowadzimy otwartych szkoleń teoretycznych za wyjątkiem zajęć ze studentami.

Wszystkie z proponowanych poniżej szkoleń mają formę 2, 3 i 4 dniowych sesji warsztatowych na realnych procesach klienta i skutkują wdrożeniem realnych usprawnień dających, o czym możemy się często przekonać, nawet milionowe oszczędności w skali roku. 

Nasze metody szkoleniowe oparte są zarówno na sprawdzonych technikach nauki przez doświadczenie jak i najnowszych narzędziach grywalizacji angażujących całkowicie uczestników w proces nauki nowych kompetencji.

Co szczególnie istotne, w naszych szkoleniach doskonalących kompetencje twarde zwracamy uwagę na komplementarny rozwój umiejętności komunikacji i współpracy między pracownikami.
 
Skontaktuj się z nami pisząc na adres biuro@amc.waw.pl

Podstawy Lean Management 1.0

Seria 2 dniowych warsztatów szkoleniowych wdrażających i doskonalących podstawowe aspekty Lean Management na poziomie 1.0 , które od dawna powinny być już standardem w każdej firmie.


Tematy szkoleniowe:

 • Praca Standardowa
 • 5S , 6S i 7S
 • KAIZEN
 • SMED minutowe przezbrojenia
 • VSM mapowanie procesów
 • TPM poziom 1
 • Szkolenia Stanowiskowe TWI
 • PDCA
 • 8D
 • Arkusz A3

Skontaktuj się z nami pisząc na adres biuro@amc.waw.pl

AMC-Szkolenia-6.jpg
AMC-Szkolenia-11.jpg
Ludzie-71.JPG

Lean Management 2.0

Spersonalizowane warsztaty szkoleniowe doskonalące szczupłe zasady zarządzania LM na poziomie 2.0 w tematach:

 • Maksymalizacja Wartości Dodanej
 • Lean Supply Chain
 • Zarządzanie przepływem materiałów
 • MUDA - Just in Time - KANBAN
 • FMEA
 • Poka Yoke
 • Wizualne Zarządzanie na poziomie 2
 • Metody Rozwiązywania Problemów
 • Statystyczna Kontrola Procesu
 • Przekazywanie zmiany
 • Zarządzanie personelem LM

Skontaktuj się z nami pisząc na adres biuro@amc.waw.pl

Lean Management 3.0

Zaawansowane warsztaty szkoleniowe doskonalące Lean Management na poziomie 3.0 w obszarach:

 • Advanced VSM

 • Advanced TPM

 • Advanced Process Visualization 

 • Akademia Kompetencji Lean Management

 • Sztuka Innowacyjnego Myślenia

 • Optymalne Zarządzanie Dostawcami

 • Kontroling Operacji Magazynowych

 • Poziomowanie Produkcji

 • Balansowanie Produkcji

Skontaktuj się z nami pisząc na adres biuro@amc.waw.pl

Balansowanie.JPG
HorizonPrez1.jpg

Witness Lean 4.0

Najwyższy dostępny aktualnie na świecie poziom zaawansowania Lean Management dla procesów na poziomie 4.0 z wykorzystaniem najnowszych technik symulacyjnych.

 • Dynamiczne VSM

 • Parametryczna Optymalizacja Procesu

 • Symulacyjne Balansowanie Procesu

 • Symulacyjne Poziomowanie Produkcji

 • Lean Mix High-Low Volume

 • Robust Designe

 • Optymalizacja Logistyki Wewnętrznej 

 • Optymalizacja partii Kanban

 • Optymalizacja Supply Chain

 • Symulacyjna Analiza Ryzyka

 • Zarządzanie Personelem Nowej Generacji


Aby czerpać pełnymi garściami z bogactw nowoczesnych narzędzi Witness Lean 4.0 należy wcześniej wdrożyć podstawy LM co najmniej do poziomu 2.0 

 

Skontaktuj się z nami pisząc na adres biuro@amc.waw.pl