SZKOLENIA

Szkolenia Specjalistyczne & Techniczne
Ludzie-1.JPG
Rozwijanie kompetencji technicznych to podstawowy obszar rozwoju personelu liniowego i średniego poziomu zarządzania.

W wielu firmach doskonalenie techniczne personelu liniowego schodzi na dalszy plan z powodu źle pojętych oszczędności. Kierownictwo żyje w błogim przeświadczeniu, że wiedza pracowników wyniesiona ze szkoły lub osadzona na zdobytym doświadczeniu wystarczy do sprawnego działania przedsiębiorstwa. Podejście to jest przyczyną wielu strat i choć sprawdza się w firmach działających na technologiach z lat 70 i 80-tych to czy firmy te mają realną szansę na przetrwanie w XXI wieku?

Naszym zdaniem tylko firmy potrafiące efektywnie budować i zarządzać własnym kapitałem wiedzy mają szansę na stabilny rozwój.

Szkolenia Specjalistyczne dla Administracji

Proponujemy skorzystać z naszej szerokiej palety szkoleń specjalistycznych dla personelu administracji i średniego szczebla kierowniczego, między innymi:

 • Finanse dla nie finansistów

 • Akty prawne w zarządzaniu

 • Trener Wewnętrzny

 • Audytor wewnętrzny systemów HACCP i GMP

 • Audytor wewnętrzny ISO

 • Excel w analizie procesów biznesowych

 • Minitab w analizie procesów biznesowych

 • ... i wiele innych 


W razie potrzeby nietypowego szkolenia prosimy o skierowanie do nas zapytania.

Skontaktuj się z nami pisząc na adres biuro@amc.waw.pl

Ludzie-71.JPG
Fabryka-Magazyn.jpg

Szkolenia Specjalistyczne dla personelu operacyjnego

Proponujemy skorzystać z propozycji następujących szkoleń:

 • Zarządzanie Procesem Produkcji

 • Zarządzanie Magazynem

 • Zarządzanie Logistyką

 • SPC Statystyczna Kontrola Proesu

 • TWI Szkolenia Stanowiskowe

 • Szkolenia Produktowe

 • Szkolenia Procesowe

 • Szkolenia Jakościowe

 • Projektowanie Procesu Produkcji

 • ...i wiele innych

W razie potrzeby nietypowego szkolenia prosimy o skierowanie do nas zapytania.

Skontaktuj się z nami pisząc na adres biuro@amc.waw.pl

Szkolenia Techniczne

Proponujemy skorzystać z naszych propozycji następujących szkoleń:

 • Optymalizacja czasu wtrysku form wtryskowych

 • Projektowanie form wtryskowych

 • Obsługa i Konserwacja form wtryskowych

 • Mechanika maszyn produkcyjnych

 • Analiza ryzyka skażeń/wtrąceń chemicznych

 • Elektrotechnika maszyn produkcyjnych

 • Automatyka maszyn produkcyjnych

 • ...i wiele innych


W razie potrzeby organizacji nietypowego szkolenia prosimy o skierowanie do nas zapytania.

Skontaktuj się z nami pisząc na adres biuro@amc.waw.pl

Narzedzia.jpg

Realizacje Nietypowe

_____

Nasi eksperci i trenerzy są w stanie opracować i prowadzić wiele nietypowych szkoleń specjalistycznych w różnych branżach i dziedzinach biznesu.

W razie potrzeby przygotowania i poprowadzenia nietypowego szkolenia prosimy o skierowanie do nas zapytania za pomocą formularza kontaktowego.