CARREFOUR

Grupa CARREFOUR to druga co do wielkości firma dystrybucyjna na świecie. Obsługuje ponad 2 mld klientów rocznie w 9000 sklepach w 31 krajach na 3 kontynentach. Obroty firmy dochodzą do 100 mld Eur rocznie.

Realizacja projektu budowy nowego zautomatyzowanego centrum logistycznego w okolicach Paryża wymagała rygorystycznego zaplanowania optymalnych dróg przepływu produktów oraz związanego z tym przepływu informacji. Zadanie trudne do wykonania z powodu dużych okresowych wahań wolumenu produktów na wejściu i wyjściu do systemu dochodzących do 70%.

 

Do realizacji tego zadania wykorzystano symulację WITNESS, w której na głównym ekranie użytkownik może sterować różnymi scenariuszami zdarzeń oraz projektować i testować dowolne kombinacje zdarzeń stosowanie do potrzeb. W celu maksymalnego uproszczenia obsługi programu wykorzystano w budowany w WITNESS interfejs z Excel - użytkownik wszystkie operacje związane z symulacją wykonuje z poziomu programu Excel.

Użytkownik może śledzić wyniki eksperymentów dla:- 60 głównych obszarów roboczych
- urządzeń i pracowników biorących udział w procesie
- wykorzystania ramp załadowczych

- wykorzystania środków transportu

- wykorzystania powierzchni magazynowej
- efektywności pickingu
- kilkunastu wskaźników KPI mówiących o efektywności operacyjnej obiektu

Kilka kluczowych informacji nt. stworzonego modelu w programie WITNESS:
- 20 300 symulowanych obiektów
- 17 000 zmiennych


- 260 km ścieżek transportu produktów
- ponad 100 pracowników ( w zależności od scenariusza symulacji )
- ponad 50 środków transportu ( w zależności od scenariusza )
- ponad 350 ścieżek transportu ( w zależności od scenariusza )

Wdrożenie
- Opracowany model może być zainstalowany na wszystkich wersjach Windows
- Dla polskich klientów można go uruchomić na najnowszej polskiej wersji programu WITNESS
- Microsoft Excel jako interfejs komunikacji w celu maksymalnej prostoty obsługi
- Predefiniowane scenariusze
- Podręcznik użytkownika
- 4 dniowe szkolenie