MARS

Mars Chocolate North America wykorzystuje symulację WITNESS do bieżących analiz decyzji inwestycyjnych i identyfikacji wąskich gardeł w procesach planowania, produkcji i dystrybucji szerokiej gamy produktów grupy.

Legendarny wręcz nacisk firmy Mars na jakość produktów dostarczanych do klienta uniemożliwia długie przechowywanie tak surowców jak i gotowych produktów czekoladowych co z kolei stanowi duże wyzwanie dla logistyki przy nagłych zmianach zapotrzebowania.

Jeżeli chcesz dowiedzieć sie jak dzięki Witness idea Robust Risk Analysis nabrała nowego znaczenia przeczetaj ten artykuł...

 

Mars posiada 29 linii produkcyjnych działających w sześciu miejscach w USA i Kanadzie. Każda z nich posiada różne możliwości wytwarzania czekolady co sprawia, że synchroniczne zarządzanie produkcją czekolady just-in time staje się bardzo pracochłonne i obarczone dużym ryzykiem błędu. Dodajmy do tego mnogość rodzajów czekolady, asortymentu produktów i zmienność popytu w wewnętrznym łańcuchu dostaw czekolady by otrzymać obraz procesu zarządzania o wysokim stopniu komplikacji obarczonym dużym ryzykiem błędu.

Z tego powodu dokładne planowanie zdolności ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia procesie dostaw czekolada jest w stanie sprostać wymaganiom firmy.

 

Zespół Supply Chain został poproszony o dostarczenie nowych rozwiązań określających zasady planowania zdolności produkcyjnych i poziom niezbędnych inwestycji tak by zapewnić najwyższy w branży wskaźnik trafności krótko i średnio terminowego planowania produkcji.

W ramach projektu szybko zauważono, że skala projektu, jego złożoność i współzależność danych w synchronicznym planowaniu produkcji w 6 fabrykach na terenie USA i Kanady wymaga nowych narzędzi do modelowania, które byłyby bardziej zaawansowane niż te używane w standardowych rozwiązaniach do planowania produkcji.

 

 

Wykorzystanie do tego celu symulacji WITNESS pokazało, że by uzyskać wysokie zwroty z inwestycji nie ma potrzeby angażowania w projekt firm konsultingowych pokroju McKinsey i płacenia 4mln USD rocznie za świadczone usługi.

 

 

Paul Myler, Dyrektor Supply Chain Strategy & Industrial Engineering, Mars Chocolate Ameryki Północnej zauważa, że


"...modelowanie statyczne działa dobrze w niektórych obszarach, ale tu potrzebowaliśmy narzędzi, które mogą dawać odpowiedzi na duże ilości pytań do setek scenariuszy potencjalnych rozwiązań tak by dobrze zrozumieć kontekst zarządzania planowaniem w 6 fabrykach w oparciu o zmienną wydajność, popyt i asortyment "


"...wykorzystanie predyktywnej symulacji WTNESS firmy Lanner w wielu miejscach naszych globalnych operacji - głównie przy planowaniu obciążenia linii, łańcuchu dostaw oraz modelowaniu procesów pakowania - było najlepszym rozwiązaniem, aby wesprzeć ten projekt. "


"...nasze złożone scenariusze organizacji pracy po zamodelowaniu w WITNESS stały się o wiele łatwejsze do analizy i dostarczyły oczekiwanych rozwiązań. Mogę powiedzieć, że z chwilą gdy model jest dobrze zaprojektowany, może być skutecznie wykorzystywany wielokrotnie w przyszłości jako kluczowe narzędzie zasobu strategicznego budowania przewagi konkurecyjenj, poprawiające znacznie ROI. "


Zastosowanie symulacji predytkywnej WITNESS dało firmie Mars wgląd w przyszłe efekty aktualnie działających i planowanych działań, identyfikacji aktualnych zagrożeń w całym łańcuchu dostaw oraz zidentyfikowanie możliwości oszczędności i poprawy wydajności. To z kolei dostarczyło niezbędnych informacji do budowania planów biznesowych dla nowych obiektów oraz pozwoliło uzasadnić zwiększanie mocy produkcyjnych, dając w ten sposób możliwość podejmowania właściwych inwestycji dokładnie wtedy kiedy trzeba.


"Model WITNESS wygenerował dla nas wgląd w nasze operacje w perpektywie pięciu lat do przodu. Podczas pierwszych symulacji potwierdził, że nasze możliwości produkcyjne były w porządku przez najbliższe dwa lata, a po tym okresie będziemy narażeni na braki dostaw, jeśli nie zostały  wcześniej uwzględnione w planie. "


"Aktualnie Witness jest wykorzystywany do szukania rozwiązań jak przezyciężyć ryzyko niedoborów magazynowych przy minimalnych dodatkowych inwestycjach oraz wykonywania analiz potrzeb kapitoałowych dla dotakowych inwestycji co sześć miesięcy i planowania budżetu spółki .


"Zasadniczo oznacza to, że zawsze mamy widoczność nad naszym długoterminowym czasowych planowania czasu i poziomu wymaganego finansowania na nowe moce czekolady zaspokojenia popytu obecnych i przyszłych obiektów."


Najlepszym przykładem tego, jak model WITNESS wspomaga planowanie długoterminowe w firmie Mars jest nowy zakład produkcyjny w Kansas otwarty w 2014 roku. Oczywiście taki nowy obiekt wiąże się zeznacznymi nakładami kapitałowi, które zostały solidnie przeanalizowane za pomocą WITNESS, aby dokładnie określić odpowiedni poziom inwestycji gwarantujący określone kryteria ROI i zaspokojenia popytu.