SMED Master

Warsztaty szkoleniowe z praktycznego zastosowania metodyki SMED na liniach produkcyjnych prowadzimy już od ponad 15 lat.

W tak długim okresie czasu mieliśmy okazję zmierzyć się z większością wyzwań jakie stoją przed firmami redukującymi zapasy i wdrażającymi system produkcyjny oparty na prawidłowo dobranej sekwencji krótkich serii. Krótka seria produkcyjna wymaga odpowiednio krótkiego czasu przezbrojenia, najlepiej liczonego w minutach, a nie godzinach. 

Podczas naszej ostatniej sesji SMED zorganizowanej u jednego z czołowych producentów farb proszkowych wspólnie z zespołem pracowników klienta zdefiniowaliśmy rozwiązania skracające czas najdłuższego przezbrojenia o 70%.

Przeczytaj jak było to możliwe ....

 

 

Prawidłowe zastosowanie metodyki SMED dało jak zwykle spektakularne efekty widoczne już w trakcie warsztatów szkoleniowych obejmujących:

 • obserwację przezbrojenia na linii produkcyjnej

 • zdefiniowanie typów czynności wykonywanych przez operatorów

 • pomiar czasu czynności

 • pomiar zbędnych przejść

 • wydzielenie operacji Zewnętrznych i Wewnętrznych

 • analizę kolejności i pracochłonności operacji

 • analizę ergonomii stanowisk pracy

 • definiowanie usprawnień związanych z organizacją pracy

 • definiowanie usprawnień technicznych

 • definiowanie deficytów kompetencyjnych personelu

 • ułożenie nowej procedury przezbrojenia i jej przetestowanie

 • ... i wiele innych działań w zależności od specyfiki procesu klienta

 

 W zrealizowanych przez nas ponad 100 warsztatach SMED  przy pierwszym podejściu skracaliśmy czas przezbrojenia o 50-70%. Kolejne sesje przynosiły kolejne oszczędności pozwalając skrócić czas przezbrojeń do kilkunastu, a nawet kliku minut w zależności od możliwości organizacyjnych i technicznych klienta.