Leksykon Lean 6Sigma

ANDON System wizualizacji statusu urządzeń na hali produkcyjnej pozwalający na szybką interwencję odpowiednich służb.

BATCH System stosowany w produkcji wielkoseryjnej polegający na produkowaniu dużej ilości produktów i ich okresowym magazynowaniu do chwili uzupełnienia wymaganej wielkości partii.

CHAKU-CHAKU Metoda pracy w one piece flow polegająca na ręcznym pobieraniu jednego elementu po ukończeniu poprzedniej operacji i natychmiastowym załadowaniu go do kolejnej operacji.

CHANGEOVER Operacja przezbrajania urządzeń na liniach produkcyjnych z chwilą zmiany asortymentu produkcji

CYCLE TIME Czas potrzebny na wykonanie pełnego cyklu operacji technologicznej na danym urządzeniu.

FIVE S Pięć czynności, które należy wykonać aby przygotować stanowisko pracy do wdrażania zasad wizualizacji i podstawowych metod doskonalnia procesu produkcji. Czynności te to: SELEKCJA, SYSTEMATYKA, SPRZĄTANIE, STANDARYZACJA I SAMODYSCYPLINA.

FIVE WHYS Zasada stawiania Pięciu Pytań w celu lepszego rozpoznania potencjalnych przyczyn problemu przed podjęciem działań korygujących.

FLOW Przepływ materiałów i informacji determinujący płynność produkcji w przedsiębiorstwie.

JIDOKA Przeniesienie inteligentnej analizy jakości produkcji w sferę kompetencji urządzeń, które są w stanie wykonać automatyczną kontrolę parametrów jakościowych produktu i wyeliminować wybrakowany produkt lub zatrzymać produkcję.

JIT Just In Time - system planowania i sterowania produkcją polegający na dostarczaniu klientowi ściśle określonych ilości towarów w ściśle określonym czasie.

KAIKAKU Ulepszenie procesu i likwidacja strat polegająca na dokonaniu radykalnych zmian.

KAIZEN Długofalowa metoda doskonalenia procesu i likwidacji strat poprzez ciągłe wdrażanie wielu drobnych ulepszeń.

KANBAN Metoda sterowania ilością zapasów produkcji w toku, w klasycznym wariancie za pomocą specjalnych kartek załączanych do skrzynek z komponentami w zakładach Toyoty.

LEAD TIME Całkowity czas jaki upływa od chwili złożenia zamówienia do chwili otrzymania towaru/usługi przez klienta.