Leksykon Lean 6Sigma

STRUMIEŃ WARTOŚCI Ciąg operacji dodających wartość z punktu widzenia klienta w całym procesie - od fazy projektowania do dostarczenia gotowego produktu w ręce klienta.

TAKT TIME Czas taktu - dostępny czas produkcji podzielony przez ilość sztuk zamówionych przez klienta.

TPM Total Productive Maintenance - Kompleksowe Zarządzanie Produktywnością Urządzeń. Metoda polegająca na takim zarządzaniu parkiem maszynowym i personelem by produkcja nie była nigdy zatrzymana z powodu awarii urządzeń.

TPS Toyota Production System -system zarządzania produkcją opracowany przez Toyotę w latach 70-tych.

TQM Total Quality Management - Kompleksowe Zarządzanie Jakością. Szereg metod polegających na bezkompromisowym podejściu do kryterium jakości.

WARTOŚĆ Właściwość produktu dostarczonego klientowi w odpowiednim czasie i o odpowiedniej cenie.

WCM World Class Manufacturing - Swiatowy Poziom Wytwarzania charakteryzujący się maksymalizacją wartości dodanej produktu oraz ciągłym dążeniu do zmniejszania do eliminacji 7 strat MUDA .

WIZUALIZACJA Czytelne dla wszystkich przedstawienie stanu procesu, jego etapów, elementów oraz narzędzi i głównych wskaźników ( z reguły na specjalnych tablicach lub ekranach ), tak że chwilowy stan sytemu może być natychmiast rozpoznany przez każdego zainteresowanego.