Lean Mix High-Low Volume

Każdy producent czy organizacja usługowa potrzebuje jak najlepiej działających procesów tak by produkować produkty czy oferować swoje usługi dokładnie na czas, w optymalnej sekwencji i jakości oraz po ściśle określonych kosztach zgodnie z regułami Lean Management.

Najlepszą metodą do osiągnięcia tego celu jest zaprojektowanie całego procesu od razu w sposób optymalny co zaoszczędzi nam strat, reklamacji, kosztów dodatkowych zmian i nadmiernych działań KAIZEN trwających niekiedy całymi latami.

Prezentowane szkolenie przekaże Wam krok po kroku wiedzę jak zaprojektować proces działający od razu tak jak oczekujemy, szczególnie w przypadku trudnego do opanowania za pomocą prostych narzędzi LM miksu zamówień o dużej zmienności wolumenów niezależnie od stopnia jego komplikacji. 

 

Na szkoleniu zaprojektujesz poprawnie wybrany proces i będziesz potrafił:

 • Sporządzić Master Plan

 • Zebrać Potrzebne Dane

 • Zdefiniować Procesy Standardowe

 • Obliczyć Konieczne Zasoby

 • Zdefiniować Stanowiska Robocze

 • Poprawnie Zbalansować Proces

 • Opracować Koncepcję Layout'u

 • Przetestować go za pomocą symulacji

 • Sporządzić layout CAD

 • Ułożyć plan wdrożenia

 • Zaplanować proces szkoleń

 • Wizualizować i codziennie zarządzać Lean

 • Otrzymać certyfikację procesu AMC Lean Mix Certified Process

 

 

Informacje dodatkowe:

Szkolenie w firmie klienta połączone z wdrożeniem

 • Czas trwania szkolenia    4 dni po 6 godzin
 • Follow-up                       90 dni
 • skrypt
 • arkusze obliczeniowe
 • modele symulacyjne
 • coaching                       180 dni
 • cena                                      prosimy o kontakt