Bliźniak Cyfrowy

Aplikacje Smart Factory 4.0

Analizator OEE Benchmark

Intuicyjna aplikacja na popularne smartfony do szybkiego obliczania OEE i innych  podstawowych wskaźników procesowych w Smart Factory. Opcja Benchmark służy do samooceny i porównania indywidualnych wskaźników efektywności procesu do najlepszych wyników firm będących liderami w swoich branżach.


Dzięki OEE Benchmark obliczysz:

 • OEE - całkowitą efektywność procesu
 • OA - dostępność operacyjna urządzeń
 • Q - jakość procesu
 • P - wskaźnik wykorzystania urządzeń
 • MTBF - średni czas między awariami
 • MTTR - średni czas usuwania awarii
Wystarczy jedno kliknięcie w ekran by dowiedzieć się na jakim poziomie doskonałości jest badany proces produkcji porównując własne wyniki do najlepszych firm w kilkunastu branżach.
Smatphone-OEE-m2.png
Image

Cyfrowa Optymalizacja Procesu VSM  

Gotowa do użycia dynamiczna cyfrowa mapa procesu do prowadzenia eksperymentów symulacyjnych w metodyce Lean Manufacturing i jego optymalizacji na poziomie cyfrowym.

Analizujemy za pomocą bliźniaka cyfrowego w sposób dynamiczny dowolny proces, dokładnie tak jak przebiega on w rzeczywistości, a nie statyczny rysunek na papierze przedstawiający jedynie „martwy” stan procesu.

O wiele lepiej i szybciej doskonalimy proces wyciągając wnioski widząc jak nowe rozwiązanie będzie działało zanim je wdrożymy, a nie jak ma to miejsce przy „papierowym” statycznym VSM, kiedy o wszystkich błędach dowiemy się dopiero po wdrożeniu.
 

Cyfrowa Optymalizacja Layoutu

Bliźniak cyfrowy w formie  gotowej do użycia aplikacji do definiowania optymalnego rozkładu stanowisk pracy pod kątem kosztów wytwarzania i najkrótszego czasu lead time. Dzięki możliwości prowadzenia cyfrowych eksperymentów symulacyjnych:

 • Możemy natychmiast obserwować i oceniać wyniki proponowanych zmian, bez konieczności przeprowadzania kosztownych eksperymentów na „żywym procesie”.

 • Widzimy natychmiast efekty naszych działań, potencjalne „wąskie gardła”, rosnące zapasy i niewykorzystane zasoby, spodziewany lead time, straty i charakterystykę obciążeń.

 • Możemy zaplanować idealny layout działający od razu bez strat i po optymalnych kosztach.

 • Każdy z obiektów można dowolnie zmieniać, edytować i dobierać jego właściwości. 


Od tej pory problem optymalnego układu stanowisk macie Państwo rozwiązany :)

Image
Image

Witness Optymizer Sekwencji Przezbrojeń

Ta gotow do użycia cyfrowa aplikacja pozwala bardzo łatwo określić optymalną pod kątem czasu produkcji sekwencję przezbrojeń dla kilku produktów.

 • Definiujemy optymalną sekwencję przezbrojeń tak by maksymalnie skróć czas realizacji zleceń produkcyjnych.

 • Ograniczamy straty surowców i komponentów

 • Osiągamy krótsze czasy realizacji zlecenia bez żadnych dodatkowych kosztów

 • Optymalnie wykorzystujemy dostępne zasoby i zmniejszamy koszty

Optymalizacja i Balansowanie Linii Produkcyjnej

Symulacja Produkcji Witness pozwoli:

 • natychmiast zdefiniować optymalne zasoby

 • wdrożyć optymalny flexing  pomiędzy różnymi stanowiskami

 • zrezygnować z  konieczności przeprowadzania kosztownych eksperymentów na „żywym procesie”

 • zidentyfikować  „wąskie gardła” w przepływie strumienia tworzenia wartości

 • zdefiniować potencjalne rezerwy czasowe możliwe do wykorzystania w poszczególnych operacjach

 • optymalnie rozłożyć obciążenia skracając Lead Time i zmniejszyć koszty jednostkowe

Line-Balance-Lpt.png
Flow-Simulation.jpg

Optymalizacja Poziomowanie sekwencji Zamówień

Za pomocą symulacji Witness możemy szybko zdefinować optymalną sekwencję zamówień tak by zrealizować je jak najszybciej i po jak najniższych kosztach.

 • Możemy natychmiast zdefiniować optymalną sekwencję i wielkość serii produkcyjnej tak by wyprodukować listę zleceń bez opóźnień i po jak najniższych kosztach

 • Śledzimy poziomy zapasów i WIP

 • Osiągamy wskaźnik OTIF Realizacji Zamówień na poziomie 99.99%


W efekcie optymalnie wykorzystujemy dostępne zasoby i zmniejszamy koszty zapasów.

Wymagania Systemowe

_____

Oprogramownie działa na wszystkich systemach PC spełniających poniższe minimalne wymagania sprzętowe:

 • Procesor: Intel® lub AMD® - Zegar procesora 2GHz (rekomendowane wartości wyższe)
 • Systemy Windows: Windows 10, Windows 8.1*, Windows 8, Windows 7 SP1, Windows Vista SP2, Windows Server 2012 R2*, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2003 SP2
 • Pamięć: 2GB RAM (>4GB zalecane)
 • SSD/Dysk Twardy: 1GB wolnego miejsca
 • Ekran: rozdzielczość 1024x768 (zalecana wyższa)
 • Karta graficzna: WITNESS wymaga akceleratora karty graficznej. Firma Lanner rekomenduje stosowanie kart graficznych NVIDIA na których testowano i rozwijano funkcje WITNESS 3D. Inne karty graficzne mogą być również stosowane. Zalecane rozszerzenia to NVIDIA GeForce© z co najmniej 2GB  RAM lub seria NVIDIA® Quadro® dla uzyskania optymalnych efektów. Ponieważ rynek kart graficznych ciągle się rozwija prosimy o kontakt z naszym biurem w razie wątpliwości.
 • USB: program WITNESS może być instalowany z pendrive USB lub ściągnięty z  MyLanner Support Portal. Wejście USB jest wymagane przy zabezpieczeniu sprzętowym za pomocą klucza USB.


*  Dla Windows 8.1 i Windows Server 2012 należy zainstalować następujące dodatki - April 2014 Update (see KB 2919355) oraz Servicing Stack Update (see KB2919442).d (32 & 64 bit)

Uwaga - WITNESS Horizon nie będzie działał w systemie Windows XP