NARZĘDZIA Smart Industry 4.0

Wprowadzenie do Bliźniaka Cyfrowego

Bliźniaki Cyfrowe ang. Digital Twin to dynamicznie rozwijająca się dziedzina nauki polegająca na tworzeniu statystycznie wiernych wirtualnych cyfrowych modeli badanych obiektów lub procesów oddając dokładnie ich cechy i właściwości,  tak jak byśmy je obserwowali i badali w rzeczywistości.

Symulacja komputerowa tak stworzonego bliźniaka umożliwia prowadzenie wirtualnych testów i weryfikacji setek, tysięcy, a nawet milionów scenariuszy "Co Jeśli?" w celu znalezienia najlepszego rozwiązania bez ponoszenia zbędnych kosztów, ryzyka błędów i strat co ma zawsze miejsce przy prowadzeniu testów na realnym procesie.

Czym jest symulacja procesu?

Symulacja procesu to wirtualne odzwierciedlenie rzeczywistego procesu wykorzystywane do prowadzenia eksperymentów, testów, badań lub nauki, które może mieć postać modelu komputerowego lub skalowanego modelu rzeczywistego ( np. testy małych modeli pojazdów czy procesów produkcyjnych ).

 

Wizualna Interaktywna Symulacja (VIS) za pomocą bliźniaka cyfrowego polega na modelowaniu za pomocą specjalnego oprogramowania poszczególnych zdarzeń występujących w określonym czasie z uwzględnieniem ich wzajemnych powiązań, charakterystyk i potrzebnych zasobów.

Tak zbudowany model umożliwia oddanie całego bogactwa zmienności i przypadkowości z którą mamy do czynienia podczas analizy rzeczywistych procesów takich jak działanie linii produkcyjnych, ruch klientów w sklepie, przepływ informacji w firmie, transport bagażu na lotniskach itp. 

Witness-Simulation-4.JPG

Kiedy warto skorzystać z symulacji procesu?

Każdy proces charakteryzujący się zmiennością, nieprzewidywalnymi zdarzeniami oraz dużą złożonością interakcji pomiędzy operacjami stanowi idealną okazję do zastosowania symulacji.

Wielu projektantów i specjalistów doskonalenia procesów dziwi się, że nie osiąga oczekiwanych wyników korzystając jedynie z klasycznych narzędzi takich jak mapy procesów i arkusze kalkulacyjne, gdyż nie zauważa bardzo prostego faktu. Analizy te najczęściej oparte są na danych uśrednionych, które nie oddają zupełnie prawdziwej natury analizowanych procesów. Analizy prowadzone na podstawie danych uśredniownych generują w najlepszym wypadku średnie wyniki, są przyczyną wielu kosztownych błędów projektowych i skutkują powolnym rozwojem organizacji.

 

Powinniśmy skorzystać z symulacji kiedy:

  1. Projektujemy nowy proces lub ten istniejący jest trudny do obserwacji

  2. Projektujemy kosztowną inwestycję i każda pomyłka niesie ryzyko dużych strat

  3. Proces jest zbyt skomplikowany do prostych obliczeń za pomocą Excela

  4. Bezpośrednie eksperymenty na procesie są zbyt kosztowne

  5. Proces nie może zostać zatrzymany do testów

  6. Usprawnienia za pomocą narzędzi L6Sigma są zbyt czasochłonne, nie dają spodziewanych efektów lub osiągnęliśmy już "sufit" możliwości danego rozwiązania

Nawet najprostsze projekty i analizy prowadzone w arkuszach kalkulacyjnych pokazują duże rozbieżności uzyskanych wyników z praktyką, gdyż nie uwzględniają naturalnej zmienności opierając się na obliczeniach prowadzonych na wartościach uśrednionych.

Jakie korzyści daje symulacja procesu ?


Główna korzyść to "spojrzenie w przyszłość" dające możliwość zdefiniowania najlepszych rozwiązań i eliminację strat zanim wydamy 1$ na wdrożenie zmian.

Definiujemy od razu optymalne rozwiązanie z minimalnym ryzykiem błędów nie tracąc czasu na jego ciągłe poprawianie wymagające dodatkowych zasobów i generujące zbędne koszty (tzw. Kaizen muda).


Jeżeli kogoś jeszcze stać na niekończące się kosztowne eksperymenty na realnym procesie, naukę metodą prób i błędów oraz oddawanie poza budżetem i terminem nowych projektów to może nadal działać po staremu.  Tylko czy w ten sam sposób postępuje jego konkurencja ?

Witness-Simulation-6.JPG
Witness-Horizon-Logo1.JPG

Czy wszystkie programy symulacyjne są takie same?

Na rynku można znaleźć ponad 80 programów do symulacji procesów. I choć wiele z nich oferuje różne ciekawe rozwiązania to wymaga często od użytkownika zaawansowanej wiedzy z dziedziny programowania (lata praktyki) i teorii symulacji (książki i manuale po kilkaset stron) bez której przeciętny użytkownik nie będzie w stanie zamodelować bardziej złożonego procesu.

W przypadku narzędzi Twinn WITNESS jest inaczej. Ich wszechstronność, szybkość analizy i łatwość stosowania powoduje, że większość użytkowników na całym świecie wybiera symulację Witness, która stała standardem symulacyjnym w najbardziej wymagających branżach; automotive aerospace i energetyce. 

Do budowy modeli i prowadzenia większości typowych symulacji biznesowych nie muszą Państwo zatrudniać informatyków lub dokupować kosztownych dodatków. W zupełności wystarczy podstawowa znajmość obsługi komputera i umiejętność logicznego myślenia.

Każdy z pracowników, począwszy od personelu liniowego, a skończywszy na prezesie firmy jest w stanie w ciągu kilku godzin za pomocą Witness zamodelować typowy proces biznesowy, zlokalizować natychmianst jego wąskie gardła i przetestować nowe rozwiązania. 

Jak korzystać z symulacji?

Proces modelowania i symulacji procesu w WITNESS przebiega podobnie jak typowy projekt Lean Manufacturing/6Sigma rozszerzony o funkcje EKSPERYMENTOWANIA i OPTYMALIZACJI  (DOE) nie na rzeczywistych procesach lecz na ich wirtualnych odpowiednikach (modelach).

Zamiast odręcznych rysunków na papierze czy statycznych schematów rysowanych na komputerze budujecie Państwo za pomocą gotowych obiektów "żywy" interaktywny model procesu, na którym widać od razu efekty prowadzonych zmian.

Jeżeli chcemy możemy projektowi nadać formę prostego layout'u 2D, widoku 3D z możliwością "latania" pomiędzy obiektami lub wirtualnej rzeczywistości VR z możliwością spaceru w wirtualnej przestrzeni za pomocą specjalnych okularów.

Taki sposób prowadzenia projektu cechuje nowa, niespotykana do tej pory jakość  - wielokrotnie krótszy czas i lepsza jakość analizy, niskie ryzyko błędów, brak nieplanowanych strat oraz gwarancja wdrożenia najlepszego rozwiązania za 1-szym razem.  

Potwierdzają to nasi klienci i tysiące projektów zrealizowanych za pomocą Witness na całym świecie.
Witness-3D-virtalis1.JPG