Nowoczesne Zarządzanie Personelem

U jednego z naszych klientów - lidera w branży automotive - od ponad 10 lat prowadzimy cykliczny program szkoleniowy doskonalący kompetencje zarządzania na poziomie operacyjnym angażujący zarówno personel liniowy jak i średni stopień zarządzania. 

Doskonała znajomość potrzeb i specyfiki modelu zarządzania klienta pozwoliła nam wypracować unikalny model rozwijania kompetencji angażujący całą załogę w proces rozwoju zbieżny z celami i kierunkiem rozwoju firmy.

Kierownictwo firmy przyznaje, że bez tak skutecznego programu rozwijania kompetencji zarządzania i zaangażowania personelu firma nie osiągała by tak doskonałych wyników.

 

 

Zakres tematyczny zrealizowanych tematów obejmował praktycznie wszystkie obszary zarządzania personelem, wymieniając te najważniejsze:

 • komunikację interpersonalną

 • prowadzenie spotkań

 • przywództwo

 • budowanie zespołu 

 • zarządzanie zespołem

 • rozwiązywanie problemów procesowych

 • rozwiązywanie konfliktów

 • motywowanie pracowników

 • zarządzanie stresem

 • prowadzenie rozmów okresowych

 • udzielanie pochwały i reprymendy

 

O sukcesie projektu stanowi kilkaset pomysłów wypracowanych i wdrożonych przez uczestników zajęć rozwiązujących setki typowych problemów w zarządzaniu personelem jakie można spotkać w każdej firmie.