Flex patrzy śmiało w przyszłość

     Firma Flextronics od wielu lat projektuje i wdraża inteligentne rozwiązania z zakresu elektroniki użytkowej dla globalnych odbiorców we wszystkich regionach kuli ziemskiej.

Nasza współpraca w zakresie stosowania predyktywnych symulacji WITNESS doczekała się już małego 10-cio letniego jubileuszu i ciągle się rozwija w dwóch głównych obszarach; testowania nowych pomysłów technicznych oraz ciągłego doskonalenia procesów biznesowych w całej organizacji...  

 

Tak jak modelowanie i analiza konstrukcji inżynierskich za pomocą elementów skończonych daje ogromną przewagę w opracowaniu optymalnej konstrukcji tak zastosowanie narzędzia Witness do analizy i optymalizacji procesów produkcyjnych, planowania layout'u czy logistyki zaopatrzenia linii w komponenty pozwala firmie być ciągle o klika kroków przed konkurencją.

Archaiczne metody analizy procesów w oparciu o arkusze kalkulacyjne i odręczne rysunki mają niewątpliwie swoje zalety, ale nie nadążają za wysokim tempem wdrożeń i coraz wyższymi wymaganiami klientów żądających od firmy Flex perfekcyjnych rozwiązań działających od razu, a nie dopiero w kilka tygodni/miesięcy po wdrożeniu.

Witness wykorzystywany jest w każdym aspekcie pracy firmy, w szczególności przy uruchamianiu nowych linii produkcyjnych obwodów wysokiej skali integracji PCB. 

 

 

Skala komplikacji procesu i jego wielowariantowość sprawiają, że przy zastosowaniu zwykłych narzędzi analitycznych niezwykle trudno jest wskazać przyczyny strat wydajności oraz drzemiące w nim maksymalne możliwości. 

 

Dzięki możliwości Witness pracy w chmurze, oraz tworzenia każdego rodzaju symulacji od widoku 2D, przez 3D aż do zaawansowanych modeli w technologii VR, kilkudziesięciu inżynierów firmy może naraz korzystać ze stworzonych wcześniej modeli by wspólnie opracowywać rozwiązania gotowe do natychmiastowego wdrożenia.

Dzięki wielu alternatywnym scenariuszom rozwiązań zgromadzonych w chmurze międzynarodowy team projektowy szybko definiuje optymalne rozwiązania i standaryzuje najlepsze praktyki biznesowe w fabrykach rozsianych po całym świecie.