Targi Przemysłu Obronnego Kielce 2017

Targi Przemysłu Obronnego Kielce 2017 to jedna z największych impres targowych sektora zbrojeniowego w Europie, na której prezentowane są najnowsze rozwiązania i technologie wojskowe. Niektóre z nich trafiają od razu na rynek cywilny.  W tej grupie znajdują się nie tylko drony, ale i interaktywne symulatory pola walki, które tak naprawdę nie różnią się bardzo od oferowanych przez nas na targach nowoczesnych symulatorów biznesowych...

 

 Nowoczesne sposoby doskonalenia procesów

 

Doskonalenie procesu prowadzenia walki nie różni się tak naprawdę niczym od doskonalenia procesów biznesowych. Rywalizacja ekonomiczna jest dziś polem pokojowej walki o dominację nie tylko pomiędzy firmami i ale całymi państwami dążącymi do uzyskania przewagi dla swojej gospodarki. 

 

Oferowane przez nas szkolenia i gotowe aplikacje symulacji procesów biznesowych pomogą Państwu zbudować przewagę konkurencyjną dającą gwarancję zwycięstwa na wielu polach działalności. Tak jak w każdej dobrej armii, tak w biznesie 4.0 generacji nie czeka się bierne na ruch przeciwnika, ale podejmuje działania wyprzedające poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, których nie stosuje jeszcze nasza konkurencja.