Optymalizacja Procesów Biznesowych

Optymalizacja procesów to jeden z najbardziej popularnych tematów prezentacji na wielu konferencjach biznesowych.

Najczęściej do optymalizacji używamy narzędzi nie mających z nią nic wspólnego, gdyż tak naprawdę większość z nas nie odróżnia metodyki optymalizacji procesu od metodyki jego doskonalenia traktując te pojęcia jako tożsame.

W praktyce jest jednak między tymi metodami ogromna różnica która sprawia, że w jednej firmie te same problemy rozwiązuje się w ciągu kliku tygodni, a w innej w ciągu kilku lat i dłużej.

Jeżeli chcemy być w pierwszej grupie firm to powinniśmy uzupełnić nasze metody doskonalenia procesów o prawdziwe narzędzia optymalizacyjne. 

 

 

Jeżeli doskonalimy naszą organizację technikami Lean Manufacturing / KAIZEN / TQM itp. to tak naprawdę doskonalimy ją za pomocą niekończących się prób i błędów popychających nas małymi krokami do przodu.

Ponieważ techniki te nie dają nam wiedzy czy to co właśnie wdrożyliśmy to już maksimum naszych możliwości oraz czy mamy jeszcze jakieś sensowne pole manewru, to dalej staramy się za ich pomocą poprawić nasze rozwiązanie, które ciągle nie jest najlepsze itd...  

...rysujemy mapy procesów, wymyślamy nowe rozwiązania, wykonujemy obliczenia, testujemy je ze zmiennym szczęściem w praktyce usprawniając w większym lub mniejszym stopniu proces by znowu powtórzyć cały cykl doskonalenia zgodnie z kołem Deminga od początku.  

 

  

W parametrycznej optymalizacji za pomocą symulacji WITNESS proces ten wygląda diametralnie inaczej:

 

 1. Problem definiujemy nie za pomocą statycznych rysunków lecz jako dynamiczny "żywy" równie prosty w budowie jak mapa VSM wirtualny model prawdziwego procesu.

 2. Łatwo możemy testować nasze nowe pomysły na wirtualnym modelu tak jak byśmy to robili na prawdziwym procesie, ale bez strat i 100 razy szybciej. Daje nam to unikalną możliwość oceny jakości i efektów proponowanych rozwiązań jeszcze przed ich wdrożeniem.

 3. Mamy pewność zdefiniowania najlepszego rozwiązania możliwego do osiągnięcia w konkretnych warunkach, co jest praktycznie niemożliwe przy stosowaniu innych metod doskonalenia procesu. 

 


  Jeżeli chcesz to zorganizujemy w Twojej firmie kilkudniowy warsztat na którym zoptymalizujesz poprawnie wybrany proces i nauczysz się jak:

 • zdefiniować problem

 • określić cel optymalizacji

 • wybrać kluczowe KPI

 • zebrać kluczowe dane

 • zbudować dynamiczny model procesu i go walidować

 • symulować różne scenariusze po kątem wybranego kryterium optymalizacji

 • zdefiniować optymalne rozwiązanie

 • ocenić efekty finansowe

 • zatwierdzić projekt

 • wdrożyć nowe rozwiązania

 • zweryfikować uzyskane wyniki

 

Informacje dodatkowe:

Szkolenie w firmie klienta połączone z optymalizacją wybranego procesu.

 • Czas trwania szkolenia    3-4 dni po 6 godzin
 • Follow-up                       90 dni      
 • skrypt
 • modele symulacyjne
 • coaching                       180 dni
 • cena                                      prosimy o kontakt

 Niektóre z długiej listy kryteriów optymalizacji w zależności od potrzeb klienta:

 • sekwencja (poziomowanie) produkcji, plan produkcji
 • liczba pracowników
 • liczba i charakterystyka stanowisk pracy
 • zapasy
 • optymalne In Process Kanbans
 • minimalne koszty wytwarzania
 • minimalny lead time
 • minimalne zużycie energii, mediów, surowców
 • Work In Progress
 • Working Capital
 • rozlokowanie maszyn na hali
 • drogi transportowe
 • liczba środków transportu
 • wielkść partii KANBAN
 • organizacja służb utrzymania ruchu
 • strategie TPM
 • poziom zysku / rentowności procesu
 • ...i wiele innych...