Twinn Witness

Szkolenie z Symulacji Procesów Biznesowych

Optymalizacja_3.png

Twinn Witness - Symulacja Procesów Produkcyjnych

Jest to szkolenie wprowadzające do tworzenia cyfrowych modeli procesów produkcyjnych w oprogramowaniu Twinn Witness dla nowych użytkowników.

Na szkoleniu poznasz:

  • metodykę prowadzenia cyfrowych analiz procesów w oparciu o cyfrowe symulacje

  • jak definiować cel symulacji

  • jakich danych potrzebujesz do budowy modelu symulacyjnego produkcji

  • jak modelować materiały i produkty

  • jak modelować maszyny, bufory, przenośniki oraz inne dowolne elementy 

  • jak modelować pracowników

  • jak modelować przezbrojenia

  • jak modelować awarie

  • jak modelować błędy jakościowe

  • jak modelować plan produkcji

  • jak modelować przepływ produktów w procesie za pomocą reguł PUSH-PULL-SEQUENCE-WAIT

  • jak definiować główne wskaźniki OEE i kosztowe 

  • jak wykrywać wąskie gardła

  • jak analizować proces i prowadzić eksperymenty symulacyjne

Na szkoleniu zoptymalizujesz lub zaprojektujesz nowy bardziej wydajny i tańszy proces produkcji i uzyskasz międzynarodowy certyfikat.

Twinn Witness - Symulacja Procesów Logistycznych

Jest to szkolenie wprowadzające do tworzenia cyfrowych modeli procesów logistycznych w oprogramowaniu Twinn Witness dla nowych użytkowników.

Na szkoleniu poznasz:

  • metodykę prowadzenia cyfrowych analiz procesów logistycznych w oparciu o cyfrowe symulacje

  • jak definiować cel symulacji modelu logistycznego

  • jakich danych potrzebujesz do budowy modelu symulacyjnego logistyki

  • jak modelować materiały i produkty

  • jak modelować magazyn, pola odkładcze, przenośniki i pozostałe elementy

  • jak modelować pracowników

  • jak modelować pojazdy AGV i wózki klasyczne

  • jak modelować awarie

  • jak modelować plan zadań logistycznych

  • jak modelować przepływ produktów w procesie za pomocą reguł PUSH-PULL-SEQUENCE-WAIT

  • jak definiować główne wskaźniki OEE i kosztowe 

  • jak wykrywać wąskie gardła

  • jak analizować proces i prowadzić eksperymenty symulacyjne

Na szkoleniu zoptymalizujesz lub zaprojektujesz nowych bardziej efektywny process logistyczny i uzyskasz międzynarodowy certyfikat.

 

Witness-Twinn-Dashboard-ENG.jpg

Twinn Witness - Zaawansowana Analiza i Optymalizacja Procesów Biznesowych

Jest to szkolenie na poziomie zaawansowanym do tworzenia cyfrowych analitycznych modeli procesów biznesowych (dowolnych) w oprogramowaniu Twinn Witness dla użytkowników, którzy ukończyli poziom podstawowy.

Na szkoleniu poznasz:

  • metodykę cyfrowej optymalizacji procesów 

  • zasady korzystania z algorytmów sztucznej inteligencji w optymalizacji procesów

  • zasady doboru i definiowania danych wejściowych operacyjnych i kosztowych

  • zasady doboru i definiowania danych wyjściowych operacyjnych i kosztowych

  • jak definiować funkcję celu optymalizacji

  • zasady prowadzenia udanego eksperymentu optymalizacyjnego z wykorzystaniem Sztucznej Inteligencji

  • proste i zaawansowane statystyki do interpretacji uzyskanych wyników

  • jak wybrać najlepsze tj. optymalne rozwiązanie

Na szkoleniu zoptymalizujesz lub zaprojektujesz nowy bardziej efektywny process biznesowy (dowolny) z wykorzystaniem Sztucznej Inteligencji i uzyskasz międzynarodowy certyfikat.