WITNESS Certified User

POZIOMY:  podstawowy - zaawansowany - ekspercki

Szkolenie podstawowe przeznaczone jest dla osób wkraczających w świat zaawansowanych narzędzi do modelowania i symulacji procesów biznesowych WITNESS. 

Ilość godzin:  3 dni szkoleniowe ( 3 x 6 godzin zegarowych )

W trakcie serii zajęć praktycznych uczestnicy opanują zasady pracy z symulacją Witness pozwalające na budowę modeli większości procesów biznesowych za pomocą obiektów dyskretnych, będą potrafili korzystać z funkcji Optymizera oraz pobierać i przesyłać dane pomiędzy aplikacjami zewnętrznymi.   

 

 

 

 

Zakres przekazywanej wiedzy oraz ćwiczenia wykonywane podczas szkolenia wprowadzą uczestników w świat najnowszych osiągnięć z dziedziny nieliniowej optymalizacji procesów biznesowych, czyli definiowania najlepszych rozwiązań w bardzo krótkim czasie bez ryzyka błędu.

 

DZIEŃ 1            6 godzin zegarowych

 • Wprowadzenie do metodyki modelowania procesów za pomocą symulacji 

 • Omówienie podstawowych funkcji WITNESS

 • Omówienie zasad pracy z programem

 • Definiowanie podstawowych elementów ( część, proces, bufor, pracownik )

 • Właściwości i parametry podstawowych elementów

 • Reguły Przepływu PUSH i PULL

 • Ćwiczenie umiejętności modelowania na przykładzie problemu Obsługi Klienta i Realizacji Zleceń

 • Wprowadzanie zmiennych czasów operacji realizacji zleceń

 • CASE STUDY – samodzielna optymalizacja procesu przez uczestników – szukanie najkrótszego czasu realizacji zleceń przy jak najniższych kosztach na zadanym przykładzie

 • Ocena efektywności procesu za pomocą statystyk systemowych

 • Ćwiczenie BOARD GAME

 • Tworzenie wizualnych raportów (wykresów ) efektywności

 • Ocena badanego procesu na podstawie analizy raportów wizualnych

 • Ćwiczenie umiejętności optymalizacji procesu na przykładzie problemu Kompetencji Zamówień

 

DZIEŃ 2                6 godzin zegarowych

 • Wykonanie eksperymentów symulacyjnych

 • Optymalizacja zasobów na przykładzie Kompletacji Zamówień

 • Wprowadzanie Zmiennych Użytkownika

 • Definiowanie KPI procesu i ocena efektywności badanego procesu

 • Sterowanie przepływem w zależności od typu zlecenia ( reguła IF…ELSE)

 • Reguły przepływu SEQUENCE i PERCENT

  

DZIEŃ 3                6 godzin zegarowych

 • Modelowanie zaburzeń w procesie ( setup’y i anomalie )

 • Import / export danych z MS Excel

 • CASE STUDY – samodzielna optymalizacja procesu przez uczestników – szukanie sposobów zwiększenia produktywności linii produkcyjnej przy jak najniższych kosztach na zadanym przykładzie

 • Omówienie wyników

 • Wręczenie Certyfikatów Witness Certified User

 • Podsumowanie szkolenia

 

Materiały: Konspekt Witness + Zeszyt ćwiczeń + licencja WITNESS

Informacje dodatkowe:   Szkolenie w firmie klienta

Wyższe poziomy zaawansowania:  program przygotowujemy indywidualnie pod kątem potrzeb klienta. Ofertę z programem szkolenia prześlemy po otrzymaniu zapytania. 

Specjalistyczne:  MODELOWANIE  PŁYNÓW  -  MODELOWANIE  3D  -  MODELOWANIE VR