SZKOLENIA

6Sigma & Statystyka Biznesowa
AMC-Szkolenia-110.jpg
AMC-Szkolenia-18.jpg
Metoda 6Sigma to doskonałe narzędzie dla firm widzących swoją drogę rozwoju poprzez doskonalenie jakości oferowanych produktów. 6Sigma bazuje na wielu technikach doskonalenia procesu w zależności od stopnia zaawansowania analizy; począwszy od najprostszych wykresów Ishikawy do zaawansowanych analiz hipotez statystycznych. 

Wszystkie z proponowanych poniżej szkoleń mają formę 2, 3 i 4 dniowych sesji warsztatowych na realnych procesach klienta i skutkują wdrożeniem realnych usprawnień dających nawet milionowe oszczędności w skali roku. 

Nasze metody szkoleniowe oparte są zarówno na sprawdzonych technikach nauki przez doświadczenie jak i najnowszych narzędziach grywalizacji angażujących całkowicie uczestników w proces nauki nowych kompetencji.

Skontaktuj się z nami pisząc na adres biuro@amc.waw.pl

Wprowadzenie do 6Sigma

1 dniowe warsztaty szkoleniowe prezentujace zasady i model wdrożenia metodyki 6Sigma do organizacji.

Cel: prezentacja metodyki 6SIGMA oraz zasad jej wdrażania w nowoczesnej firmie

Grupa docelowa: średnia i wyższa kadra zarządzająca

PROGRAM  ZAJĘĆ

 • Przedstawienie założeń metody 6Sigma w firmie produkcyjnej

 • Prezentacja optymalnego modelu 6Sigma.

 • Wewnętrzne i zewnętrzne źródła strat w firmie produkcyjnej

 • Gra interaktywna pokazująca źródła strat w procesach biznesowych

 • Modele doskonalenia procesów DMAIC i DMAIV

 • Kiedy i jak wytwarzać perfekcyjeny produkt

 • Statystyka w kontroli procesu

 • Kluczowe dla 6Sigma kompetencji załogi

 • Plan szkoleń dla liderów i szefów projektów 6Sigma

 • Model wdrażania 6Sigma

Skontaktuj się z nami pisząc na adres biuro@amc.waw.pl

Ludzie-10.JPG
Ludzie-1.JPG

6Sigma YELLOW BELT

1-2 dniowe warsztaty szkoleniowe wdrażające personel liniowy do doskonalenia procesów biznesowych w systemie 6Sigma.

Cel: poznanie i praktyczne zastosowanie metod rozwiązywania problemów w środowisku pracy w zakresie kompetencji Yellow Belt

Uczestnicy: personel liniowy

PROGRAM  ZAJĘĆ:

 • podstawy Lean Management

 • model DMAIC

 • definiowanie problemów

 • pomiar procesów

 • analiza przyczyn problemów

 • techniki doskonalenia procesów

 • wdrażanie rozwiązań

 • kontrola skuteczności rozwiązania

Skontaktuj się z nami pisząc na adres biuro@amc.waw.pl

6Sigma GREEN BELT

Certyfikowane warsztaty szkoleniowe dla liderów projektow na poziomie Green Belt
PROGRAM  ZAJĘĆ

SESJA 1:  3 dniowe szkolenie   

 • Zmienność w procesach
 • model DMAIC
 • definiowanie problemów w SixSigma
 • definiowanie własnego projektu


SESJA 2:
  3 dniowe szkolenie   

 • pomiar zmienności procesu
 • metody SPC
 • analiza zmienności
 • DOE


SESJA 3:
  2 dniowe szkolenie  

 • Lean Management - narzędzia doskonalenia procesu
 • definiowanie optymalnych rozwiązań
 • zarządzanie projektem i kontrola efektów wdrożenia
 • zaliczenie projektu GREEN BELT

Skontaktuj się z nami pisząc na adres biuro@amc.waw.pl

Ludzie-5.JPG
Ludzie-10.JPG
Ludzie-11.JPG

6Sigma BLACK BELT

Certyfikowane warsztaty szkoleniowe dla szefów projektow na poziomie Black Belt

Cel: praktyczne zastosowanie metodyki doskonalenia procesów 6Sigma w zakresie kompetencji Green Belt

PROGRAM  ZAJĘĆ

SESJA 1:  4 dniowe szkolenie

 • Metodologia Lean Management
 • model DMAIC i DMAIDV
 • zarządzanie projektem w 6Sigma
 • techniki definiowania problemów w 6Sigma


SESJA 2:
  4 dniowe szkolenie 

 • pomiar zmienności procesu
 • metody SPC
 • anliza zmienności
 • analiza kosztów w projektach 6Sigma


SESJA 3: 
4 dniowe szkolenie 

 • planowanie eksperymentu DOE
 • zarządzanie kosztami jakości


SESJA 4:
  4 dniowe szkolenie 

 • techniki doskonalenia procesu
 • optymalny koszt wymaganej jakości
 • metody definiowania optymalnych rozwiązań


SESJA 5: 
4 dniowe szkolenie 

 • optymalizacja wdrożenia projektu
 • metody kontroli efektów wdrożenia
 • optymalizacja kosztów wdrożenia
 • zaliczenie zadania Balck Belt

Skontaktuj się z nami pisząc na adres biuro@amc.waw.pl

6Sigma STAGE 4.0

Bardziej zaawansowane programy szkoleń z metodologii 6Sigma prowadzimy wyłącznie na zamówienie. Ofertę prześlemy po otrzymaniu zapytania tylko tym klientom, którzy już mają wdrożony system 6Sigma 1-go i 2-go poziomu do funkcji Black Belt włącznie.

Możemy zaoferować następujące szkolenia dodatkowe:

6Sigma  GOLD BELT:  3 etapowy projekt certyfikacyjny

 • Modelowanie Eksperymentów DOE
 • Definiowanie funkcji celu
 • Symulacyjna Optymalizacja Procesu
 • Prowadzenie zaawansowanych projektów w najnowszej technologii VR


MASTER BLACK BELT:
  4 etapowy program certyfikacyjny    

 • audyt skuteczności projektów 6Sigma
 • zarządzanie zespołem BB
 • nowoczesne techniki predyktywne


6Sigma CHAMPION:  3 etapowy program rozwojowy 1:1

 • strategia biznesowa unikania KAIZEN Muda
 • strategia zarządzania talentami
 • strategie motywowania personelu X-Y-Z

Skontaktuj się z nami pisząc na adres biuro@amc.waw.pl

Ludzie-5.JPG