Digital Twin

Twinn Smart Industry 4.0

AMC-Szkolenia-14.jpg
Transystem.JPG
Metody doskonalenia i zarządzania biznesem, które były skuteczne 20-30 lat temu w dzisiejszych czasach są coraz mniej efektywne gdyż poziom angażowanych zasobów, nakładów czasu i pieniędzy staje się niewspółmierny do osiąganych wyników.

Podczas naszych warsztatów dowiesz jak efektywnie wykorzystać najnowszą metodykę bliźniaków cyfrowych na swoich realnych procesach. W krótkim czasie zdefiniujesz rozwiązania na których opracowanie normalnie potrzebowałbyś miesięcy/lat czasu i zredukujesz do minimum ryzyko błędów nietrafionych rozwiązań. 

Co szczególnie istotne, podczas doskonalenia kompetencji twardych dbamy również o komplementarny rozwój umiejętności komunikacji i współpracy między pracownikami jako super efektywnych zespołów Theta Team.

Bliźniak Cyfrowy - Cyfrowe Modelowanie Procesów

Jeżeli rozpoczynasz swoją przygodę Smart Factory to zrób to od razu z uwzględnieniem aspektu opanowania umiejętności cyfrowego definiowania i opisywania procesów zachodzących w organizacji. Dzięki temu zrozumiesz o co w tym wszystkich tak naprawdę chodzi i będziesz w stanie zaplanować optymalną ścieżkę wdrażania technologii cyfrowych w firmie.


Tematy poruszane na szkoleniu:

 • Co to jest Smart Industry i  w czym różni się od klasycznej firmy

 • Metodyka cyfrowego zarządzania

 • Sposoby zbierania i rejestracji danych

 • Metodyka cyfrowej analizy danych

 • Modelowanie etapów procesu produkcyjnego / logistycznego

 • Definiowanie materiałów i produktów

 • Definiowanie zmiennych

 • Definiowanie zasobów

 • Definiowanie wskaźników operacyjnych

 • Definiowanie wskaźników kosztowych

 • Rola i efekty wykorzystania cyfrowych symulacji procesów

Witness-Digital-Lean-case-1.png
Witness-Digital-Lean-case-2.png
Flow-Simulation.jpg

Cyfrowe Doskonalenie Procesów

Na szkoleniu opanujesz metodykę szybkiego doskonalenia procesów produkcyjnych i logistycznych za pomocą technologii cyfrowych.

Tematy poruszane na szkoleniu:

 • Cyfrowa analiza i zwiększanie wartości dodanej

 • Cyfrowe wykrywanie i eliminacja wąskich gardeł

 • Rozwiązanie dylematu Push-Pull

 • Optymalny poziom zapasów WIP w procesie

 • Wydajność pracy, a liczba pracowników

 • Redukcja strat w wyniku przezbrojeń

 • Eliminacja strat w wyniku Awarii

 • Szybka poprawa rentowności procesów

Cyfrowa Optymalizacja Procesów

Po tych zajęciach porzucisz archaiczne i niedokładne analizy w Excelu, ograniczające się najczęściej do sortowania tabelek i liczenia średniej, na rzecz super efektywnych rozwiązań cyfrowych: 

 • Różnica między optymalizacją cyfrową, a kalsycznym doskonaleniem procesów

 • Przygotowanie modelu cyfrowego do prowadzenia optymalizacji

 • Definiowanie funkcji celu optymalizacji 

 • Funkcja optymalnej liczby pracowników

 • Funkcja najkrótszego Lead Time - czasu realizacji zlecenia

 • Funkcja najmniejszych zapasów w procesie

 • Funkcja balansowania produkcji

 • Funkcja poziomowania produkcji

 • Algorytmy AI w szukaniu optymalnych rozwiązań

 • Praktyczne wykorzystanie AI do optymalizacji własnego procesu

DVSM_more.png
Witness-Twinn-Dashboard-ENG.jpg

Zrównoważone Zarządzanie i Redukcja Kosztów

Poznasz najnowszą metodykę analizy, przewidywania i optymalizacji kluczowych wskaźników decydujących o zrównoważonym zarządzaniu i rentowności biznesowej procesów w Twojej firmie:

Tematyka poruszania na szkoleniu:

 • Cyfrowe modelowanie składowych kosztów produkcji / logistyki

 • Symulacje cyfrowe vs. testowanie nowych rozwiązań na realnym procesie

 • Dylemat optymalnej kosztowo sekwencji produkcji

 • Dylemat optymalnego kosztowo planu zużycia energii

 • Dylemat redukcji emisji CO2

 • Dylemat optymalnego kosztowo poziomu zatrudnienia

 • Dylemat optymalnego kosztowo poziomu zapasów

 • Dylemat optymalnego kosztowo poziomu kompetencji pracowników

 • Szukanie optymalnych rozwiązań za pomocą AI Sztucznej Inteligencji