Digital Lean 6Sigma

Smart Lean6Sigma Factory 4.0

AMC-Szkolenia-14.jpg
Transystem.JPG
Wiele z firm wdrażających Lean doszło już do "szklanego sufitu" klasycznych metod Lean Management, przy którym poziom nakładu czasu i pieniędzy staje się niewspółmierny do osiąganych wyników.

Podczas naszych warsztatów dowiesz jak efektywnie wykorzystać najnowszą metodykę bliźniaków cyfrowych w Lean6Sigma na swoich realnych procesach. W krótkim czasie zdefiniujesz rozwiązania na których opracowanie normalnie potrzebowałbyś miesięcy czasu i zredukujesz do minimum ryzyko błędów nietrafionych rozwiązań. 

Co szczególnie istotne, podczas doskonalenia kompetencji twardych dbamy również o komplementarny rozwój umiejętności komunikacji i współpracy między pracownikami do poziomu super efektywnych zespołów Theta Team.

Podstawy Lean6Sigma 1.0

Jeżeli rozpoczynasz swoją przygodę z Lean6Sigma to zrób to od razu z uwzględnieniem aspektu cyfrowego. Dzięki temu szybciej dogonisz konkurencję.


Tematy szkoleniowe:

 • Praca Standardowa
 • 5S - KAIZEN - SMED minutowe przezbrojenia
 • VSM mapowanie procesów
 • TPM poziom 1
 • Szkolenia Stanowiskowe TWI
 • PDCA i rozwiązywanie problemów
 • 8D

Skontaktuj się z nami pisząc na adres biuro@amc.waw.pl

AMC-Szkolenia-6.jpg
AMC-Szkolenia-11.jpg
Ludzie-71.JPG

Lean6Sigma 2.0

Spersonalizowane warsztaty szkoleniowe doskonalące szczupłe zasady zarządzania Lean6Sigma na poziomie 2.0 z komponentem cyfrowym:

 • Maksymalizacja Wartości Dodanej
 • Lean Supply Chain
 • Zarządzanie przepływem materiałów
 • MUDA - Just in Time - KANBAN
 • FMEA
 • Poka Yoke
 • Wizualne Zarządzanie na poziomie 2
 • Metody Rozwiązywania Problemów
 • Statystyczna Kontrola Procesu
 • Przekazywanie zmiany
 • Zarządzanie personelem LM

Skontaktuj się z nami pisząc na adres biuro@amc.waw.pl

Lean6Sigma 3.0

Seria warsztatów szkoleniowych wprowadzających na poziomie podstawowym metodykę Bliźniaka Cyfrowego do analiz Leam6Sigma.

Porzuć archaiczne i mało dokładne analizy w Excelu na rzecz rozwiązań cyfrowych: 

 • Digital Twin VSM

 • Advanced TPM

 • Cyfrowa wizualizacja wąskich gardeł 

 • Akademia Kompetencji Lean Management

 • Sztuka Innowacyjnego Myślenia

 • Optymalne Zarządzanie Dostawcami

 • Kontroling Operacji Magazynowych

 • Poziomowanie Produkcji za pomocą Bliźniaka Cyfrowego

 • Balansowanie Produkcji za pomocą Bliźniaka Cyfrowego

Skontaktuj się z nami pisząc na adres biuro@amc.waw.pl

DVSM_more.png
sml-Layout-optimisation-.jpg

Lean6Sigma Digital Twin 4.0

Najwyższy dostępny aktualnie na świecie poziom zaawansowania Lean6Sigma dla procesów na poziomie 4.0 z wykorzystaniem najnowszych technik Bliźniaka Cyfrowego. 

Doskonal procesy tak samo jak robią to najlepsi...

 • Cyfrowa Analiza i Optymalizacja Procesu

 • Cyfrowe Balansowanie Procesu

 • Cyfrowe Poziomowanie Produkcji

 • Cyfrowa optymalizacja zużycia energii

 • Cyfrowa optymalizacja kosztów

 • Symulacja i Optymalizacja Logistyki AMR/AGV 

 • Symulacja i Optymalizacja partii Kanban

 • Symulacja i Optymalizacja Łańcucha Dostaw

 • Cyfrowa Analiza Ryzyka Projektu

 • Theta Teams cyfrowe technologie doskonalenia zespołów


Aby czerpać pełnymi garściami z bogactw narzędzi bliźniaków cyfrowych powinno się wcześniej wdrożyć podstawy L6S co najmniej do poziomu 2.0 

 

Skontaktuj się z nami pisząc na adres biuro@amc.waw.pl