AMC sygnatariuszem Forum Wymiany danych SMS

AMC systematycznie rozwija swoją działalność także w branży lotniczej, koncentrując się głównie na kwestiach związanych z poprawą przepustowości poszczególnych elementów infrastruktury portów lotniczych oraz likwidacją tzw. „wąskich gardeł”, a także na problemach dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym – Safety Management System.

 

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej zapraszamy do przeczytania całego artykułu... 

 

Przedstawiciele AMC uczestniczą w corocznych Konferencjach Bezpieczeństwa  w Lotnictwie Cywilnym oraz w warsztatach SMS organizowanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Podczas KB w 2019 roku AMC przedstawiła prezentację swojej unikatowej w skali światowej aplikacji na smartfony, stanowiącej nowoczesne narzędzie do zarządzania SMS’em na lotniskach w ramach programu Port Lotniczy 4.0.    

W marcu bieżącego roku AMC przystąpiła do Porozumienia Forum Wymiany Danych SMS z 15 stycznia 2020 roku, stanowiącego kolejny element Kultury Bezpeczeństwa. Główną ideą tego Porozumienia jest zgodnie z przyjętym przez jego sygnatariuszy stanowiskiem „…wymiana istotnych informacji dotyczących badania zdarzeń lotniczych, zidentyfikowanych zagrożeń i działań następczych,  w celu przeprowadzenie pełnego badania zdarzenia lotniczego, a które wymaga wymiany informacji pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami biorącymi udział  w zdarzeniu”. Przekazywane  w ramach Porozumienia dane wykorzystywane będą z pełnym zachowaniem zasad Kultury Sprawiedliwego Traktowania – Just Culture – wyłącznie w celu poprawy stanu bezpieczeństwa w polskim lotnictwie cywilnym.

Wspomniana powyżej aplikacja AMC może stanowić ważne narzędzie do przekazywania informacji dotyczących SMS.

Jeżeli chcesz poprawiać bezpieczeństwo operacji lotniczych wykorzystując nowoczesne rozwiązania cyfrowe to zapraszamy do kontaktu...