5 kroków do sukcesu w czasie kryzysu

Pandemia Covid-19 dotknęła wszystkich na całym świecie. Większość firm musiała szybko wprowadzić nowe rozwiązania, aby poradzić sobie z wynikającymi z tego zakłóceniami. W wielu organizacjach stworzono specjalne zespoły kryzysowe, których członkowie są odpowiedzialni za monitorowanie, planowanie i podejmowanie szybkich działań w odpowiedzi na ograniczenia występujące w wyniku pandemii Covid-19.

Przedstawiamy 5 kroków jak przekształcić Twój zespół reagowania kryzysowego w zespół ds. ciągłości działania tak by zabezpieczyć rozwój Twojej firmy w przyszłości.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak powinien działać taki zespół zapraszamy do przeczytania całego artykułu... 

 

Krok 1 - Ustal nowe cele dla zespołu

Zależy nam na wykorzystaniu dotychczasowej wiedzy i kompetencji wielofunkcyjnego zespołu oraz utrzymanie jego mocy działania i uprawnień do podejmowania decyzji. Początkowy etap polega bardziej na zmianie sposobu myślenia i stawianiu nowego celu zespołowego. Celem zespołu ds. ciągłości działania nie jest podejmowanie decyzji, które ograniczają bieżące ryzyko, ale zamiast tego dogłębne zrozumienie obecnego kontekstu rynkowego i opracowanie trafnych planów dotyczących działań jakie podejmiemy w najbliższej i dalszej przyszłości.

Krok 2 - Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, wyposaż swój zespół ds. ciągłości biznesowej w rzetelne dane

Drugim krokiem, który wiele organizacji najprawdopodobniej już podjęło, jest zapewnienie zespołowi wsparcia ze strony analityków biznesowych i ekspertów od symulacji procesowych. Ich zadaniem jest pomoc w gromadzeniu odpowiednich danych, tworzenie modeli alternatywnych scenariuszy i dostarczanie analiz symulacyjnych wspomagających podejmowanie decyzji. 

Krok 3 - Odblokuj kreatywność

Kluczową cechą wielu odnoszących sukcesy organizacji jest ich zdolność do przystosowania się, rozumianego nie tylko jako przetrwania, ale także do rozwoju w obliczu trudnych warunków rynkowych. Istnieje wiele przykładów znanych marek tworzących nowe produkty i usługi, rozwijających swoje modele biznesowe i wykraczających poza sferę nowych doświadczeń klientów. Za tymi wspaniałymi pomysłami i historiami kryje się twarda rzeczywistość procesów, które wymagały dokładnego przeanalizowania oraz budżetu, który wymagał korekt i restrukturyzacji organizacyjnej. Technologia Smart Industry jest kluczem do tego by osiągnąć te ambitne cele przy minimalnym ryzyku!

Krok 4 - Modeluj, symuluj, powtarzaj

Aby pomóc w urzeczywistnianiu koncepcji, pomysłów i rozwiązań, Twój zespół ds. ciągłości biznesowej może polegać na symulacjach modeli biznesowych i analitykach, którzy przełożą ich wyniki na gotowe scenariusze biznesowe. Opracowując podręcznik tych scenariuszy, a następnie symulując je w przewidywanych warunkach rynkowych (dobrych i złych), zespół zarządzania kryzysowego może opracować rozwiązanie, które będzie ewoluować tak szybko, jak warunki rynkowe, oferując odpowiedzi na taktyczne problemy związane z łańcuchem dostaw (dostawy, zasoby, popyt) tak samo, jak na pytania dotyczące długoterminowej strategii biznesowej.

Krok 5 - Przekaż plany

W miarę rozwoju sytuacji zespół ds. ciągłości działania jest odpowiedzialny nie tylko za podejmowanie decyzji, ale także za szybkie przekazywanie nowych planów i kluczowych działań w całej organizacji. Wizualizacje, symulacje i analiza scenariuszy dają wszystkim interesariuszom jasną wizję tego co należy robić. Często aby osiągnąć sukces musimy podejmować trudne decyzje. Jeżeli oprzemy je na wiarygodnych danych ich efekty na pewno spełnią Wasze oczekiwania.

Jeżeli chcesz w ten sposób usprawniać procesy wykorzystując nowoczesne rozwiązania cyfrowe to zapraszamy do kontaktu...