Klasyczny Lean + Cyfrowy Bliźniak = korzyści z rewolucji cyfrowej

Jeżeli chcemy by nasza organizacja utrzymała swoją pozycję na rynku w najbliższych latach to bez wykorzystania bliźniaków cyfrowych z roku na rok będziemy ponosić rosnące koszty i dystans dzielący nas od najlepszych będzie rósł w tempie wykładniczym. Jeżeli chcemy konkurować na rynku globalnym ceną, jakością, niezawodnością oraz dostępnością i elastycznością dostaw z firmami stosującymi już od kliku lat bliźniaki cyfrowe to bez opanowania tej technologii stoimy praktycznie na straconej pozycji.

Wykorzystanie Digital Twin to milowy krok w zarządzaniu biznesem. Jeżeli jeszcze nie wykorzystujemy Bliźniaków Cyfrowych to nasz sposób postępowania jest podobny do analizy danych za pomocą maszyny do pisania i wysyłania ich do adresata zwykłą pocztą, podczas gdy nasza konkurencja korzysta z sieci komputerowych, smartfonów, chmury danych i dodatkowo potrafi dokładnie przewidzieć czas wystąpienia i skutki jakie spowodują w naszym biznesie te informacje.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak czerpać korzyści z rewolucji cyfrowej podnosząc Lean na zupełnie inny poziom to zapraszamy do przeczytania całego artykułu... 

Cyfrowy Bliźniak – cyfrowa rewolucja w efektach analiz Lean Manufacturing

Cyfrowy Bliźniak to nic innego jak cyfrowy model/reprezentacja rzeczywistego lub projektowanego procesu/produktu służący do prowadzenia analiz symulacyjnych różnych rozwiązań nie na „żywym organizmie”, ale na jego cyfrowej replice. Wykorzystanie bliźniaków cyfrowych daje gigantyczną przewagę w postaci krótkiego czasu trwania analizy, jej trafności oraz pozwala uniknąć ryzyka kosztownych błędów, które występują przy prowadzeniu testów na realnych produktach i procesach. Ponadto cyfrowy bliźniak pozwala przewidzieć efekty wdrożenia testowanych rozwiązań, których z różnych przyczyn czy to kosztowych czy braku odpowiednich zasobów nie możemy lub nie chcemy sprawdzać „na żywo”.

 

Cyfrowy Bliźniak - zastosowanie

Metodyka Bliźniaków cyfrowych jest uniwersalna i można ją stosować dosłownie w każdej dziedzinie działalności przedsiębiorstwa. Mogą to być cyfrowe modele produktów, maszyn, technologii, procesów, usług, właściwie wszystkiego co tylko jesteśmy w stanie opisać.

Powyższy rysunek pokazuje różnice w sposobie prowadzenia analizy procesów za pomocą klasycznego Lean (czy istnieje jakiś obszar działalności człowieka, w którym nie da się zastosować metodyki Lean Management ?) w stosunku do naszego bliźniaka cyfrowego Witness Horizon DigitalLean.

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z dobrze znaną klasyczną analizą procesu za pomocą arkusza papieru, pisaków i przyklejanych karteczek. W drugim przypadku wykorzystujemy cyfrowy bliźniak/replikę tego samego procesu stworzoną za pomocą narzędzia Witness na komputerze.

W pierwszym przypadku analiza opiera się głównie na analizie stanu obecnego, „gdybaniu” oraz czasochłonnym i kosztownym testowaniu kolejnych pomysłów na realnym procesie. W drugim przypadku koncentrujemy się na przyszłości, prowadzimy setki/tysiące eksperymentów różnych przyszłych rozwiązań na modelu cyfrowym w czasie kilku minut bez konieczności ingerowania w przebieg realnego procesu. Bardzo szybko definiujemy za pomocą bliźniaka cyfrowego najlepsze rozwiązanie i wdrażamy je z gwarancją wyniku. Prawie zawsze znajdujemy nieoczywiste, super efektywne kosztowo rozwiązania, na które nigdy nie wpadlibyśmy pracując na papierowym VSM.

 

Cyfrowy Bliźniak - wiodące branże

Wśród naszych klientów króluje branża produkcyjna, a szczególnie segment samochodowy i lotniczy. To branże w których absolutnie nie ma miejsca na nietrafione rozwiązania, stratę czasu lub dodatkowe koszty w przypadku błędów. Myślę, że każda branża i każda organizacja, która stawia sobie podobne wyzwania powinna stosować bliźniaki cyfrowe, bez których dziś po prostu nie da się w racjonalnie krótkim czasie i przy racjonalnych kosztach rozwijać biznesu.

 

Cyfrowy Bliźniak – zrób pierwszy krok w kierunku Cyfrowego Lean

Proces tworzenia bliźniaka cyfrowego procesu za pomocą naszego narzędzia Witness Digital Lean Smart Industry jest podobny do rysowania klasycznej mapy procesu z tą różnicą, że model tworzymy w formie cyfrowej w specjalnej aplikacji, a nie na kartce papieru. Sam fakt pracy z bezwzględnie logicznym komputerem, zmusza nas już w trakcie tworzenia cyfrowego bliźniaka do refleksji nad logiką jego działania np. regułami przepływu push-pull materiałów i informacji w procesie. Reguła „papier wszystko przyjmie” w przypadku aplikacji Witness Digital Lean nie działa i o to dokładnie chodzi. Już na etapie tworzenia bliźniaka cyfrowego widzimy czy coś będzie działo poprawnie oraz jakie skutki w przyszłości spowodują potencjalne błędy.

Do stworzenia bliźniaka cyfrowego procesu potrzebujemy odpowiedniego oprogramowania oraz niezbędnych danych. W zależności od rodzaju prowadzonej analizy mogą to być informacje dotyczące: celu procesu, jego organizacji - relacji zachodzących między operacjami, informacji nt sterowania, czasy cykli, ustawień, awarii, odległości, dostępnych zasobów, ograniczeń i zakłóceń, buforów i magazynów, kosztów zmiennych, kosztów stałych oraz ….setek innych dowolnych definiowanych przez nas zmiennych lub KPI, które uznamy za istotne z punktu widzenia celu analizy jaką zamierzamy prowadzić za pomocą naszego bliźniaka.

 

Cyfrowy Bliźniak – analiza przypadku

Spójrzmy na jeden z naszych prostszych do omówienia projektów zrealizowany za pomocą bliźniaka cyfrowego Witness Horizon DigitalLean Smart Industry podczas wdrożenia metodyki cyfrowego Lean dla jednego z potentatów w branży lotniczej.

 

W centralnym oknie aplikacji widzimy cyfrowy bliźniak gniazda produkcyjnego składający się z magazynu komponentów A i B, 3 maszyn CNC i 3 operatorów. Nasz cyfrowy bliźniak odzwierciedla rzeczywisty layout oraz przepływ komponentów A i B zgodnie z logiką push-pull. Pod modelem linii widzimy wykres strat lokalizujący potencjalne wąskie gardła oraz rozkład przewidywanych rzeczywistych kosztów produkcji. W tabelach po lewej stronie wprowadzamy dane wejściowe nt. sekwencji planu produkcji, czasy cykli operacji, czasy przezbrojeń, koszty produkcji oraz wyświetlamy przewidywany czas realizacji zlecenia. Na ekranach po prawej stronie wyświetlamy interesujące na KPI jakie osiągnie nasza prawdziwa linia produkcyjna dla planowanego zlecenia. Patrząc na prezentowane wyniki analizy prowadzonej przez bliźniaka cyfrowego widzimy, że scenariusz one-piece-flow dla planu produkcji 80 szt A i 80 sztuk B nie wygeneruje zysku (wskaźnik ROE = -5.2%) i zamiast uruchamiać produkcję w sposób generujący straty powinniśmy poszukać lepszych rozwiązań gwarantujących dodatnie ROE.

 

Sprawdźmy scenariusz realizacji tego samego zlecenia, ale zamiast przepływu 1:1 sprawdźmy scenariusz dużych serii. Na wykresach KPI widzimy, że Czas Realizacji Zlecenia skróci się o 2 godziny, nie wystąpią żadne wąskie gardła w procesie i co najważniejsze, osiągniemy rentowności procesu ROE= + 5.0%.

Dzięki wykorzystaniu bliźniaka cyfrowego poprawiliśmy rentowność procesu o ponad 10 punktów procentowych i co bardzo ważne zrobiliśmy to w czasie kilku minut definiując rozwiązanie planistyczne nie wymagające żadnych dodatkowych nakładów finansowych.

Czy to już koniec naszej analizy i możemy spocząć na laurach? Czy nie warto sprawdzić czy istnieje sekwencja gwarantująca pułap 15-20% rentowności? Czy i kiedy potrzebujemy 3, a może tylko 2 operatorów? Jak moglibyśmy skompensować nagły wzrost kosztów energii, surowców i płac tak by nie obniżyć naszej rentowności finansowej?

Znalezienie odpowiedzi na te pytania za pomocą metod klasycznych wymagać będzie wielu tygodni analiz i testów na realnym procesie, skomplikowanej statystycznej analizy danych oraz doskonałej współpracy z działem kontrolingu finansowego, który w swoich analizach stosuje najczęściej uśrednione modele alokacji kosztów, które nie oddają wystarczająco dokładnie tego co tak naprawdę dzieje się w skali mikro na poszczególnych etapach procesu.

Spójrzmy szerzej i zastanówmy się jakie efekty może osiągnąć firma stosująca bliźniaki cyfrowe na poziomie całej organizacji. Równolegle z wdrażaniem lokalnych usprawnień, możemy tworzyć bliźniaki cyfrowe na poziomie makro, po to by w bardzo krótkim czasie definiować mega efektywne rozwiązania strategiczne, podnosząc szybko efektywność wykorzystania wszystkich dostępnych zasobów materialnych i finansowych firmy na nieosiągalny dla konkurencji poziom.

 

Chcesz postępować podobnie budując swoją przewagę biznesową za pomocą technologii cyfrowych Witness tak jak robią to najlepsi?

 

Jeżeli chcesz wdrożyć w swojej firmie najwyższe standardy biznesowe klasy Smart Industry 4.0 skontaktuj się z nami pisząc na  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.