Lean w UST-M

UST-M to wiodący polski producent urządzeń filtracyjnych zapeweniających czystą wodę w wielu gospodarstwach domowych w Polsce i na całym świecie. 

By sprostać rosnącym z roku na rok zamówieniom i wysokim wymaganiom kiletnów kierownictwo zdecydało się na rozpoczęcie wdrażania filozofii wytwarzania opartej na koncepcji Lean Manufactuiring wybierając do tego zadania naszą firmę.

  

 

Zakres wdrożenia obejmował działu wytwarzania filtów, produkcji pianek PE, montażu stacji uzdatniania wodu oraz magazynu

Podczas cyklu warsztatów wdrożeniowych opracowano założenia i rozpoczęto długi procese doskonalenia Lean w obaszarch:

  • 5S

  • wizualnego zarządzania w procesach magazynowania

  • wizualnego zarządzania w procesach przyjmowania/wydawania towarów

  • wizualnego zarządzania w procesach kompletacji 

  • planownia produkcji

  • eliminacji strat MUDA

  • optymalizacją layoutu magazyniu

  • doskonalenia jakości

  • procesy zarządznia transportem wewnętrznym

  • unowocześnienia procesów IT

 

 Sukces projektu stanowi dynamiczny rozwój firmy i ciągłe powiększanie udziałów w Polskim i Europejskim rynku