Wdrożenia

W poniższych artykułach pragniemy Państwu przedstawić wybrane wdrożenia firm AMC i Lanner Ltd. z zakresu nowoczesnych metod zarządzania i doskonalenia procesów biznesowych zrealizowane przez nas w jednych z najlepszych firm w swoich branżach w Polsce i na świecie.

Wiele z nich wymagało najwyższych standardów wiedzy i umiejętności oraz pełnego zaangażowania we współpracę z klientem koniecznych do uzyskania nieprzeciętnych wyników gwarantujących trwałe korzyści. Mam nadzieję, że równie udane, a może nawet lepsze rozwiązania będziemy mogli wdrożyć wspólnie w Państwa firmie. 

Paweł Nowakowski, CEO of AMC Advanced Manufacturing Consulting Sp. z o.o.

UST-M to wiodący polski producent urządzeń filtracyjnych zapeweniających czystą wodę w wielu gospodarstwach domowych w Polsce i na całym świecie. 

By sprostać rosnącym z roku na rok zamówieniom i wysokim wymaganiom kiletnów kierownictwo zdecydało się na rozpoczęcie wdrażania filozofii wytwarzania opartej na koncepcji Lean Manufactuiring wybierając do tego zadania naszą firmę.