AMC na konferencji XX-lecie Meteo.pl

 W 2017 roku minęło 20 lat od chwili, gdy Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęło prace nad numeryczną prognozą pogody – projektem, który w efekcie zaowocował jednym z najbardziej rozpoznawalnych serwisów meteorologicznych w Polsce, a mianowicie: meteo.pl

Nasz konsultant Piotr Wieczorek przedstawił na konferencji przykład rozwiązania symulacyjnego do modelowania przepustowości portu lotniczego w zależności od warunków pogodowych w oparciu o uniwersalny pakiet WITNESS Horizon...

   

 

Konferencja podsumowująca dwadzieścia lat istnienia serwisu meteo.pl odbyła się w dniu 11 października 2017 r. w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Jubileusz zgromadził wielu gości, od lat sympatyzujących z najpopularniejszym w Polsce  serwisem meteorologicznym. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele Met Office – brytyjskiej służby meteorologicznej, z którą meteo.pl współpracuje od samego początku istnienia portalu.

Firma AMC została zaproszona przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego -jako jedyna z branży otniczej do wygłoszenia referatu podczas rocznicowej konferencji. AMC reprezentował mgr Piotr Wieczorek – ekspert ds.lotniczych,który wygłosił referat pt.:„Znaczenie osłony meteorologicznej dla lotnictwa cywilnego"

 

Poniżej przedstawiamy abstrakt wystąpienia przedstawiciela AMC:

Działalność lotnicza jest nierozerwalnie związana z meteorologią. Wpływ warunków meteorologicznych ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo wykonywanych operacji lotniczych. Dotyczy to zarówno lotnictwa komunikacyjnego, jak i pozostałych rodzajów lotnictwa cywilnego, w tym lotnictwa sportowego. Znaczenie pogody dla pilota bardzo trafnie opisał między innymi Antoine de Saint-Exupéry w książce „Nocny lot”.

Polska posiada wieloletnie tradycje w zakresie meteorologii lotniczej, będącej istotnym elementem operacyjno-taktycznej sytuacji powietrznej. W 1928 roku ukazała się jedna z pierwszych publikacji w tym zakresie pt. „Lotnictwo – cykl obejmujący całokształt lotnictwa”. Pierwszy rozdział tego podręcznika poświęcony jest w całości meteorologii lotniczej. Jego autor – Franciszek Schneider pisał: „Chcąc zająć się lotnictwem, godzi się przede wszystkim poznać nieco bliżej żywioł,w którym się lata”.

Od wydania tej publikacji minęło blisko 90 lat. W tym czasie nastąpił olbrzymi postęp techniczny . Dziś do dyspozycji pilotów są zarówno dokładne, uaktualniane na bieżąco prognozy meteorologiczne, jak również specjalistyczne urządzenia pokładowe, jak np. radar pogodowy. Należy wyraźnie podkreślić, iż informacje dotyczące stanu pogody mają istotne znaczenie nie tylko dla załóg statków powietrznych. Niemniej istotne są one także dla zarządzających lotniskami oraz dla instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej. Dla wszystkich odbiorców istotny jest stopień przewidywalności opracowywanych prognoz meteorologicznych, jak również zakres i czytelność otrzymywanych informacji. Mapy pogody stanowią główne narzędzie analizy synoptycznej, pozwalające na wnioskowanie o procesach fizycznych zachodzących w atmosferze.

Szczególnego znaczenia w lotnictwie cywilnym nabierają prognozy krótkoterminowe, uwzględniające informacje odnośnie zjawisk atmosferycznych mających istotny wpływ na technikę pilotażu oraz bezpieczeństwo lotu, a także na eksploatację portów lotniczych, takie jak m.in.: ciśnienie atmosferyczne, temperatura powietrza, niski pułap chmur, silne opady, oblodzenie, burze, turbulencje, uskok wiatru, siła wiatru przy ziemi i na poszczególnych poziomach lotu, mgły. Prognozy opracowywane od XX lat przez ICM, dzięki zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania oraz wielkich mocy obliczeniowych, charakteryzuje bardzo wysoki stopień przewidywalności. Wzbogacenie tych prognoz o informacje niezbędne w prowadzeniu działalności lotniczej stworzyłoby możliwość świadczenia serwisu pogodowego wysokiej jakości dla wielu podmiotów z zakresu lotnictwa cywilnego. Serwis ten stanowiłby istotny element systemu zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym.

Jeżeli chcesz działać podobnie, a nie wiesz od czego zacząć .... zapraszamy do kontaktu