Process Simulation using Witness

Jeżeli nie mieli Państwo jeszcze okazji przekonać się jakie możliwości otwiera przed inżynierami i specjalistami doskonalenia procesów symulacja Witness HORIZON to zachęcamy do zapoznania się z ciekawą propozycją wydawnictwa WILEY.

W prezentowanej książce zespół ekspertów w przystępny sposób wprowadza czytelnika w świat nowych cyforwych narzędzi symulacyjnych podnoszących efektywność doskonalenia procesów w metodykach Lean i 6Sigma na jeszcze wyższy poziom LEAN+. 

Teoria tworzenia bliźniaków cyfrowych i symulacji procesów produkcyjnych jest tu przedstawiona w praktycznych sposób na konkretnych przykładach "leanowskich" rozwiązań biznesowych. 

Książka zaczyna się od wyjaśnienia podstawowych pojęć z dziedziny modelowania i symulacji procesowej oraz zapoznania się z symulacją WITNESS. Autorzy przedstawili zasady modelowania procesów w metodyce Lean Manufacturing przy użyciu WITNESS ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z przepływem materiałów.

  

 Witness to doskonałe narzędzie do analizy zmienności procesów w metodyce 6Sigma. Po krótkiej wycieczce po podstawowych pojęciach z zakresu prawdopodobieństwa i statystyki procesowej autorzy prezentują praktyczne zastosowania rozkładów statystycznych zawartych w WITNESS w zakresie; analizy danych, definiowania kluczowych KPI, statystycznej analizie wyników symulacji oraz walidacji i weryfikacji modelu symulacji. 

 

Typowo leanowskie komendy sterowania przepływem materiałów PULL - PUSH - WAIT - SEQUENCE stosowane w Witness ułatwiają pierwszy kontakt z narzędziem symulacyjnym wszystkim zaznajomionym z metodyką Lean6Sigma, a tych którzy nie mieli z nią kontaktu przygotowują do myślenia "Lean" :). 

 

W kolejnych rozdziałach dyskutowane są metody optymalizacji oraz wykorzystanie symulacji do budowania i doskonalenia systemów lean. Ukazane są wzajemne powiązania i synergia między symulacją, a Lean6Sigma.  

Osobny rozdział poświęcony jest zasadom prawidłowego zarządzania projektem symulacyjnym, w którym autorzy omawiają poszczególne etapy projektu na konkretnych przykładach wykorzystania symulacji w procesie produkcji i usługach.

 

Książka składa się z XV rozdziałów:

Rozdział 1 - Podstawy modelowania procesów

Rozdział 2 - Przegląd technik symulacyjnych

Rozdział 3 - Środowisko symulacji WITNESS

Rozdział 4 - Podstawy budowy modelu w WITNESS

Rozdział 5 - Modelowanie systemu przepływu materiałów

Rozdział 6 - Prawdopodobieństwo i statystyka biznesowa w symulacji

Rozdział 7 - Modelowanie danych wejściowych

Rozdział 8 - Modelowanie danych wyjściowych

Rozdział 9 - Metody weryfikacji i walidacji modelu

Rozdział 10 - Zarządzanie Projektem Symulacyjnym

Rozdział 11 - Analizy przypadków z obszaru produkcji

Rozdział 12 - Analizy przypadków z obszaru usług

Rozdział 13 - Optymalizacja procesów za pomocą symulacji

Rozdział 14 - Zastosowanie symulacji w Lean Manufacturing

Rozdział 15 - Zastosowanie symulacji w 6Sigma

 

 

Dla każdej osoby, która zakupi książkę dostarczamy darmową nielimitowaną czasowo wersję edukacyjną programu Witness Horizon.

Książka do zamówienia na www.amazon.com lub bezpośrednio w firmie AMC.