6Sigma u Potentata w branży papierniczej

Oprócz zaawansowanych narzędzi optymalizacyjnych oferujemy także wdrożenia sprawdzonych rozwiązań z obszaru Lean-6Sigma w procesach produkcyjnych, logistycznych i administracyjnych.

W trakcie rocznego projektu obejmującego tematy doskonalenia procesów w metodyce 6Sigma, SMED i TPM zrealizowano 21 projektów certyfikujących na poziomie Green Belt dających klientowi ponad 4.5 mln PLN oszczędności w skali roku. 

 

 

 

 

Zakres tematyczny zrealizowanych projektów obejmował praktycznie wszystkie obszary działalności firmy:

 • procesy wstępnej obróbki drewna

 • procesy obróbki chemicznej

 • procesy produkcji papieru gładkiego

 • procesy produkcji tektury falistej

 • procesy logistyczne

 • procesy magazynowania

 • procesy obiegu dokumentów

 • procesy zarządzania pracownikami

 • procesy druku

 • procesy utrzymania ruchu

 • procesy IT

 

Wyjątkowy sukces projektu jak na zakres kompetencji Green Belt był możliwy dzięki ponad przeciętnemu zaangażowaniu uczestników i wsparciu udzielonym przez kierownictwo firmy.