NAJNOWSZA METODYKA SZKOLENIA

Doskonałe Zarządzanie Personelem

test.jpg
W każdym z wielu zrealizowanych przez nas szkoleń i programów doradczych mamy okazję przekonać się, że tak naprawdę głównym zasobem firmy posiadającym nieograniczony potencjał jest jej personel.

Dlatego w naszych programach podnoszenia efektywności procesów biznesowych w inteligentny sposób łączymy realizację celów doskonalenia biznesu z rozwojem kompetencji skutecznego zarządzania pracownikami i budowania kultury nowoczesnej organizacji. 

Nasze metody szkoleniowe oparte są zarówno na sprawdzonych metodach nauki przez doświadczenie jak i najnowszych technikach grywalizacji z wykorzystaniem modeli symulacyjnych RAVEN13 angażujących całkowicie uczestników w proces nauki nowych kompetencji.

Co szczególnie istotne, w naszych szkoleniach doskonalących kompetencje miękkie rozwój pracowników przekłada się na realne zmiany w funkcjonowaniu biznesu dając naszym klientom milionowe oszczędności i trwałą przewagę nad konkurencją.
 
Skontaktuj się z nami pisząc na adres biuro@amc.waw.pl

Akademia Nowoczesnego Zarządzania

Wyjątkowo skuteczny, ale i wymagający od uczestników ponad przeciętnego zaangażowania zintegrowany program doskonalący kompetencje zarządzania personelem w Nowoczesnej Firmie klasy 4.0


Przykładowe moduły szkoleniowe:

 • Planowanie i Organizacji Pracy
 • Efektywna Komunikacja
 • Budowanie i Zarządzanie Zespołem
 • Jak zostać dobrym Liderem
 • Skuteczne Zarządzanie Zmianą
 • Rozwiązywanie Konfliktów
 • Zarządzanie Stresem
 • Mentor czy Mistrz Coachingu
 • Sztuka Motywowania Pracowników
 • Prowadzenie Rozmów Oceniających
 • Rozumienie Stylów Zachowań Pracowników
 • Prowadzenie spotkań, Retoryka i Wystąpienia Publiczne
 • Savoir Vivre i zasady etykiety biznesowej
 • ... i wiele innych

Skontaktuj się z nami pisząc na adres biuro@amc.waw.pl

Ludzie-21.JPG


W zależności od zdefiniowanych deficytów kompetencyjnych program może składać się z wielu precyzyjnie dobranych modułów szkoleniowych rozwijających wybrane kompetencje oraz konkretne problemy biznesowe klienta.
Ludzie-71.JPG

Nowoczesna Komunikacja Biznesowa

Prowadzimy spersonalizowane warsztaty szkoleniowe doskonalące Komunikację - jedną z kluczowych kompetencji biznesowych - w wielu wymiarach doskonałości:

 • Aktywnego Słuchania
 • Asertywnego wyrażania własnych opinii
 • Przekonywania innych do swoich racji
 • Udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Prowadzenia spotkań
 • Skutecznego chwalenia
 • Udzielania reprymendy
 • Wizualizacji informacji
 • Pisania maili
 • Prowadzenia rozmów przez telefon
 • ...

Skontaktuj się z nami pisząc na adres biuro@amc.waw.pl

Leadership Development Program

Skuteczne przywództwo to klucz do skucesu na każdym stanowisku kierowniczym począwszy od lidera małego zespołu na linii produkcyjnej, a skończywszy na przwodniczącym rady nadzorczej spółki giełdowej czy głowie państwa.

Podczas naszego programu rozwijąjącego kompetencje przywódcze doskonalimy następujące obszary przywództwa:

 • Planowanie zadań
 • Delegowanie zadań
 • Motywowanie personelu
 • Kontrola realizacji zadań
 • Rozumienie zachowań pracowników
 • Zarządzanie zmianą
 • Inwestowanie w jednostki - rozwijanie talentów
 • Budowanie i rozwijanie zespołów
 • Przywództwo sytuacyjne

Skontaktuj się z nami pisząc na adres biuro@amc.waw.pl

Ludzie-91.JPG
RAVEN13.jpg

RAVEN 13
Symulatory do Rozwoju Kompetencji Biznesowych

_____

Wykorzystywane przez nas w procesie szkolenia Symulatory Rozwoju Kompetencji Biznesowych to najpotężniejsze dostępne obecnie narzędzia diagnostyczne i szkoleniowe pozwalające w bardzo krótkim czasie zmierzyć i podnieść kompetencje zarzadzania personelem i projektami biznesowymi. W trakcie naszych warsztatów symulacyjnych bardzo szybko rozwijamy kompetencje:

 • efektywnej komunikacji we wszystkich obszarach

 • doskonałej współpracy w zespole

 • doskonałego planowania, organizacji pracy i delegowania

 • rozwiązywania problemów i podejmowania skalkulowanego ryzyka

 • działania pod presją czasu i dużego stresu

 • motywowania i przywództwa

 • negocjacji i rozwiązywania konfliktów

 • ... właściwie wszystkich kluczowych kompetencji

Jeżeli chciałbyś szybko podnieść kompetencje swoje lub swoich pracowników skontaktuj się z nami pisząc na adres biuro@amc.waw.pl

Badania i Oceny Okresowe Pracowników

Oferujemy bardzo szeroki pakiet badań personelu oraz rozwiązań wprowadzających w firmie system ocen okresowych pracowników.

Mogą to być proste narzędzia oparte na ocenie osiągniętych celów, oceny 360 stopni czy zaawansowane systemy ocen kluczowych kompetencji powiązane z programami rozwijania talentów i zarządzania wiedzą w organizacji.

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt.

Skontaktuj się z nami pisząc na adres biuro@amc.waw.pl

Ludzie-4.JPG
Ludzie-8.JPG

Jak Motywować Pracowników

Umiejętność motywowania pracowników to jedna z kluczowych kompetencji dobrego szefa. Jednego pracownika motywują pieniądze, innego wyzwania, jeszcze innego rodzaj wykonywanej pracy... itd

Wiele organizacji nie zauważa potrzeby diametralnej zmiany skostniałych systemów motywacyjnych, choć gołym okiem widać, że dotychczasowe rozwiązania dla personelu generacji X kompletnie nie przystają do oczekiwań młodych pracowników i zamiast motywować ich do działania są przyczyną złej atmosfery w pracy i słabych wyników. 

Pomożemy Państwo znaleźć skuteczne rozwiązania na:

 • poznanie oczekiwań pracowników

 • zdefiniowanie elastycznych motywatorów wewnętrznych

 • zdefiniowanie elastycznych motywatorów zewnętrznych

 • zdefiniowanie kluczowych atrybutów skutecznej motywacji

 • zdefiniowanie nowego efektywnego systemu motywacji

 • odnalezienie przyjemności z wykonywanej pracy

 • motywowanie nowych pracowników z pokolenia Y i Z

 • zintegrowany system motywacji dla generacji X, Y i Z

Skontaktuj się z nami pisząc na adres biuro@amc.waw.pl

Zarządzanie Wiedzą & Zarządzanie Wiekiem

Zarządzanie wiedzą to niedoceniany obszar zarządzania w wielu firmach w Europie skutkujący niską innowacyjnością naszej gospodarki w porównaniu do wyników osiąganych przez firmy azjatykie.

Jeżeli nie chcą Państwo tracić w beztroski sposób kapitału wiedzy Waszej organizacji, którego ponowne zdobycie jest o wiele bardziej kosztowne niż jego dotyczasowe utrzymanie to zapraszamy do współpracy w celu wdrożenia systemu zarządzania wiedzą obejmującego:

 • magazynowanie wiedzy

 • aktualizację wiedzy

 • przekazywanie wiedzy

 • pozyskiwanie wiedzy

 • kontrolę użyteczności wiedzy

 • rozwój starszych i młodych pracowników

Skontaktuj się z nami pisząc na adres biuro@amc.waw.pl

Ludzie-5.JPG
Ludzie-10.JPG

Zarządzanie Personelem w Procesie Zmian

Nie ma nic bardziej pewnego w zarządzaniu jak ciągłe zmiany. To, czy i jak potrafimy zarządzać personelem podczas ciągłych zmian ma kluczowy wpływ na jego motywację, osiągane wyniki oraz szeroko pojęty klimat organizacyjny.

Podczas naszego szkolenia dowiesz się jak:

 • przygotować się do zmiany

 • zadbać o dobre relacje podczas zmiany

 • ocenić fazę zmiany w której są Twoi pracownicy

 • przeprowadzić Twój personel przez proces zmiany

 • zarządzać pracownikami w każdej z faz zmiany

 • udanie zakończyć proces zmiany


Dobrze przeprowadzona zmiana sprawia, że nikt nie widzi powodu by wracać do poprzednich rozwiązań doceniając nową jakość wdrożonych rozwiązań.

Skontaktuj się z nami pisząc na adres biuro@amc.waw.pl