Doskonałe Zarządzanie Personelem

Theta Team

test.jpg
W każdym z wielu zrealizowanych przez nas szkoleń i programów doradczych mamy okazję przekonać się, że tak naprawdę głównym zasobem firmy posiadającym nieograniczony potencjał jest jej personel.

Dlatego w naszych programach podnoszenia efektywności procesów biznesowych w inteligentny sposób łączymy realizację celów doskonalenia biznesu z rozwojem kompetencji pracowników. 

Theta Team to zespół o wysokiej efektywności, realizujący postawione przed nim zadanie dobrze za 1-szym razem i w najkrótszym możliwym czasie. Poziom ten osiągamy dzięki umiejętnemu połączniu metod nauki przez doświadczenie z najnowszymi technikami grywalizacji z wykorzystaniem modeli symulacyjnych angażujących całkowicie pracowników w proces nauki nowych kompetencji.


Akademia Lidera Smart Industry

Wyjątkowo skuteczny, ale i wymagający od uczestników ponad przeciętnego zaangażowania zintegrowany program doskonalący kompetencje zarządzania personelem z wykorzystaniem rozwiązań Smart Industry.


Przykładowe moduły szkoleniowe:

 • Planowanie i Organizacji Pracy
 • Efektywna Komunikacja
 • Budowanie i Zarządzanie Zespołem
 • Jak zostać dobrym Liderem
 • Skuteczne Zarządzanie Zmianą
 • Rozwiązywanie Konfliktów
 • Zarządzanie Stresem
 • Mentor czy Mistrz Coachingu
 • Sztuka Motywowania Pracowników
 • Prowadzenie Rozmów Oceniających
 • Rozumienie Stylów Zachowań Pracowników
 • Prowadzenie spotkań, Retoryka i Wystąpienia Publiczne
 • Savoir Vivre i zasady etykiety biznesowej
 • ... i wiele innych

Ludzie-21.JPG


W zależności od zdefiniowanych deficytów kompetencyjnych program może składać się z wielu precyzyjnie dobranych modułów szkoleniowych rozwijających wybrane kompetencje oraz konkretne problemy biznesowe klienta.
Ludzie-71.JPG

Efektywna Komunikacja

Prowadzimy spersonalizowane warsztaty szkoleniowe doskonalące Komunikację - jedną z kluczowych kompetencji biznesowych:

 • Rola wizualizacji w komunikacji
 • Jak komunikować cele
 • Jak aktywnie słuchać pracowników
 • Jak wyrażać własne opinie
 • Jak przekonywać innych do swoich racji
 • Jak prowadzić spotkanie on-line i na żywo
 • Komunikacja w Theta Team

 

Leadership Development Program

Skuteczne przywództwo to klucz do skucesu na każdym stanowisku kierowniczym począwszy od lidera małego zespołu na linii produkcyjnej, a skończywszy na przwodniczącym rady nadzorczej spółki giełdowej czy głowie państwa.

Podczas naszego programu rozwijąjącego kompetencje przywódcze doskonalimy następujące obszary przywództwa:

 • Planowanie zadań
 • Delegowanie zadań
 • Motywowanie personelu
 • Kontrola realizacji zadań
 • Rozumienie zachowań pracowników
 • Zarządzanie zmianą
 • Inwestowanie w jednostki - rozwijanie talentów
 • Budowanie i rozwijanie zespołów
 • Przywództwo sytuacyjne

Skontaktuj się z nami pisząc na adres biuro@amc.waw.pl

Ludzie-91.JPG
RAVEN13.jpg

RAVEN 13
Symulator doskonalący Theta Team

_____

Wykorzystywane przez nas w procesie doskonalenia zespołu Symulatory Pracy Zespołowej to najpotężniejsze dostępne obecnie narzędzia diagnostyczne i szkoleniowe pozwalające w bardzo krótkim czasie zmierzyć i podnieść kompetencje zarzadzania personelem i projektami biznesowymi. W trakcie tej serii warsztatów symulacyjnych bardzo szybko rozwiniesz kompetencje do poziomu Theta Team:

 • efektywnej komunikacji we wszystkich obszarach

 • doskonałej współpracy w zespole

 • doskonałego planowania, organizacji pracy i delegowania

 • rozwiązywania problemów i podejmowania skalkulowanego ryzyka

 • działania pod presją czasu i dużego stresu

 • motywowania i przywództwa

 • negocjacji i rozwiązywania konfliktów

 • ... właściwie wszystkich kluczowych kompetencji

 

Jeżeli chciałbyś szybko podnieść kompetencje swoje lub swoich pracowników do poziomu Theta Team.